Chess 7 4.01

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm


Danh mục: Game > Game Trí tuệ > Chess 7

Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản 4.01
CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 4.01 (bản chuẩn) của phần mềm Chess 7 được cập nhật vào 07/01/2013

Thông tin về Chess 7

Mô tả: Game chơi cờ trí tuệ

Phần mềm do Style-7 phát hành, có dung lượng 7.8 MB, có 1317 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows

Phiên bản hiện tại: 4.01

Các chức năng của Chess 7
 Phiên bản 4.01 của phần mềm Chess 7 được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Chess 7

Top download
  1. Đang tổng hợp...