Ghost Win XP SP3

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:
Phiên bản SP3 đã cũ. Phần mềm Ghost Win XP đã có phiên bản mới 2018 tìm và tải về tại đây >> Ghost Win XP

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản SP3 (bản chuẩn) của phần mềm Ghost Win XP được cập nhật vào 17/12/2015

Thông tin về Ghost Win XP

Mô tả: Bản đa cấu hình hỗ trợ tốt nhất

Phần mềm do Soft st phát hành, có dung lượng 1.9 GB, có 1526 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows XP

Phiên bản hiện tại: SP3

Các chức năng của Ghost Win XP
 Phiên bản SP3 của phần mềm Ghost Win XP được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Ghost Win XP