Google Photos cho iPhone

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:
Phiên bản cho iPhone đã cũ. Phần mềm Google Photos đã có phiên bản mới Cho PC tìm và tải về tại đây >> Google Photos

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản cho iPhone (bản chuẩn) của phần mềm Google Photos được cập nhật vào 09/05/2018

Thông tin về Google Photos

Mô tả: Lưu trữ và đồng bộ hình ảnh

Phần mềm do Google phát hành, có dung lượng 218.5 MB, có 1312 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows, Android, iOS

Phiên bản hiện tại: cho iPhone

Các chức năng của Google Photos
 Phiên bản cho iPhone của phần mềm Google Photos được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Google Photos