iOS 12 iPad Pro 9.7-inch (Cellular) (iPad6,4)

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:
Phiên bản iPad Pro 9.7-inch (Cellular) (iPad6,4) đã cũ. Phần mềm iOS 12 đã có phiên bản mới iPhone 6 (iPhone7,2) tìm và tải về tại đây >> iOS 12

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản iPad Pro 9.7-inch (Cellular) (iPad6,4) (bản chuẩn) của phần mềm iOS 12 được cập nhật vào 18/09/2018

Thông tin về iOS 12

Mô tả: Phiên bản iOS cải tiến hiệu suất, thêm tính năng mới

Phần mềm do Apple Inc phát hành, có dung lượng 3 GB, có 31 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: iOS

Phiên bản hiện tại: iPad Pro 9.7-inch (Cellular) (iPad6,4)

Các chức năng của iOS 12
 Phiên bản iPad Pro 9.7-inch (Cellular) (iPad6,4) của phần mềm iOS 12 được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự iOS 12

  • iOS 11.3.1 3/5 Bản cập nhật iOS cải tiến về bảo mật
  • iOS 14.8 3/5 Bản cập nhật iOS cải thiện hiệu suất, chế độ bảo mật
  • iOS 8Hệ điều hành iOS cải tiến
  • iOS 12.1.1Hệ điều hành iOS cập nhật
  • iOS 10.3Phiên bản hệ điều hành iOS cho iPhone, iPad
  • Apple iOS 9 for iPhoneHệ điều hành iOS phiên bản mới
  • iOS 10.2Phiên bản iOS mới ra mắt
  • iOS 15.6Bản cập nhật hệ điều hành iOS
  • iOS 11.0.2Phiên bản cập nhật của iOS 11
  • iOS 9.3Phiên bản hệ điều hành iOS mới nhất