download Luật đấu thầu Mới nhất

Luật đấu thầu

 Mới nhất

Download Luật đấu thầu - Các quy định, điều luật về đấu thầu

Trần Văn Việt  cập nhật: 06/12/2022

Đấu thầu là quá trình chủ đầu tư lựa chọn nhà thầu đáp ứng các yêu cầu của mình như thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp...Tất cả những hoạt động này đều phải tuân thủ các quy định của luật đấu thầu nhằm đảm bảo quyền lợi các bên cũng như không để ảnh hưởng đến những nguyên tắc phát triển kinh tế.


Đấu thầu là một loại hình hoạt động thương mại phổ biến hiện nay, giữa một bên cần các dịch vụ, hàng hóa với chi phí thấp,.. bên còn lại có khả năng cung cấp và đáp ứng các dịch vụ đó sao cho có cho mình nhất, về bản chất đấu thầu là sự cạnh tranh lành mạnh mang đến sự phát triển cho doanh nghiệp nói riêng và xã hội nói chung. Để hoạt động đàu thầu tuân thủ đúng phát luật, đảm bảo quyền và lợi ích cho các bên và không làm tổn hại đến bất cứ đối tượng nào thì luật đấu thầu ra đời để giải quyết vấn đề này.

 

Luật đấu thầu 2013 số 43/2013/QH13

 

Download Luật đấu thầu 2013 số 43/2013/QH13 - Phần mềm Các quy định, điều luật về đấu thầu mới nhất

Những điểm mới của luật đấu thầu 2013

Luật đấu thầu gồm tất cả các quy định của nhà nước liên quan đến hoạt động đấu thầu, trách nhiệm của các cá nhân và tổ chức liên quan. Luật đấu thầu 2013 là bộ luật mới nhất của nhà nước ta, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014 được giới chuyên gia quốc tế đánh giá cao, phù hợp hơn với thông lệ quốc tế, tạo bước đột phá trong quản lý đấu thầu.

Luật đấu thầu 2013 đã nâng cao tính minh bạch trong hoạt động đấu thầu, cụ thể như quy trình tổ chức đấu thầu đã được “mẫu hóa”, tạo dựng niềm tin cho nhà thầu ngoại khi đầu tư vào Việt Nam. Luật đấu thầu mới nhất đã giải quyết được những bất cập của hệ thống pháp luật về đấu thầu trước đó, tiếp cận gần hơn với thông lệ quốc tế và đưa công tác đấu thầu đạt hiệu quả cao hơn, hạn chế được tối đa các rủi ro trong các dự án có quy mô lớn. Luật quy định rất rõ về việc thương thảo hợp đồng, giúp cho bước thương thảo hợp đồng thực sự có ý nghĩa.

Luật đấu thầu 2013 cũng đã khắc phục được nhiều lỗ hổng trong hoạt động đấu thầu, cụ thể Điều 38 Luật Đấu thầu 2013 quy định: Quy trình lựa chọn nhà thầu đối với đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế được thực hiện như sau: Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu; tổ chức lựa chọn nhà thầu; đánh giá hồ sơ dự thầu và thương thảo hợp đồng; trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; hoàn thiện, ký kết hợp đồng. Với các hình thức chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp, việc thương thảo hợp đồng cũng đều phải tiến hành trước khi trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu.

Luật Đấu thầu 2013 có những điểm đột phá mới mẻ, cởi mở hơn và tác động hỗ trợ mạnh mẽ tới 97% doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, luật còn quy định rõ phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu theo từng lĩnh vực cụ thể như lựa chọn nhà thầu, lựa chọn nhà đầu tư. Ngoài ra Luật còn bổ sung một số phương pháp mới trong việc đánh giá hồ sơ dự thầu.

Luật đấu thầu 2013 số 43/2013/QH13 là luật đấu thầu mới nhất và đang được áp dụng rộng rãi hiện nay trong các vấn đề liên quan đến đấu thầu. Các quy định trong luật đấu thầu 2013 số 43/2013/QH13 có hiệu lực chính thức từ ngày 01 tháng 07 năm 2014.

Nội dung của luật đấu thầu 2013

Nội dung của luật đấu thầu 2013 số 43/2013/QH13 đều do Quốc hội ban hành, đưa ra các quy định về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực liên quan đến đấu thầu và các hoạt động đấu thầu. Tất cả các cá nhân, tổ chức có tham gia hoặc liên quan đến hoạt động đấu thầu thì đều thuộc đối tượng áp dụng của bộ luật này. Ngoài ra, các bạn có thể tìm hiểu thêm các quy định về phạm vi điều chỉnh, các quy định về áp dụng luật đấu thầu, điều ước quốc tế, thỏa ước quốc tế và tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư…

Luật đấu thầu 2013 số 43/2013/QH13 xác định rõ ràng về nội dung phạm vi điều chỉnh về hoạt động của nhà nước về luật đấu thầu, quy định trách nhiệm của các bên liên quan và hoạt động đấu thầu, đối tượng áp dụng của luật đấu thầu là các tổ chức cá nhân liên quan tới hoạt động đấu thầu theo quy định của luật. 

Luật đấu thầu 2013 ưu tiên việc phát triển các nguồn lực, tạo cơ hội nhiều hơn cho các nhà thầu và người lao động trong nước, nhấn mạnh việc nâng cao năng lực cạnh tranh để thực hiện các gói thầu lớn, công nghệ cao không chỉ tại thị trường Việt Nam và cả thị trường quốc tế. Bên cạnh đó, Luật đấu thầu 2013 số 43/2013/QH13 cũng quy định về việc thực hiện các thủ tục, đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong hoạt động đầu tư để tạo điều kiện tối đa và giảm áp lực cho nhà thầu. 

Luật đấu thầu 2013 số 43/2013/QH13 là một bộ luật đầy đủ và phù hợp với tình hình thực tiễn chung hiện nay. Luật đã bổ sung và làm chặt chẽ thêm các phương pháp đánh giá để phù hợp với từng loại hình và quy mô của các gói thầu, sửa đổi một số quy định hiện hành về thực hiện, quản lý hợp đồng, đảm bảo cho hợp đồng phù hợp so với các hợp đồng trọn gói. So với Luật đấu thầu 2005, Luật đấu thầu 2013 số 43/2013/QH13 đã phân cấp triệt để hơn về quyết định hình thức chỉ định thầu, bổ sung thêm các quy định về trách nhiệm giải trình của người có thẩm quyền, chủ đầu tư trong việc tổ chức lựa chọn các nhà đầu tư, nhà thầu,...Luật đấu thầu 2013 số 43/2013/QH13 phù hợp với thực hiện hoạt động đầu tư, đấu thầu tại Việt Nam hiện nay. Vì vậy, các bạn có thể tham khảo để hoàn thiện những nội dung kiến thức về Luật, tránh những rủi ro về mặt pháp lý, nắm bắt được những cơ hội đầu tư, làm giàu cho doanh nghiệp nói riêng và đất nước nói chung. 

Nghị định hướng dẫn luật đấu thầu số 63/2014/NĐ CP cũng là văn bản pháp luật quan trọng để các nhà thầu thực hiện thầu, thi công xây dựng theo quy định của pháp luật, trong Nghị định hướng dẫn luật đấu thầu số 63/2014/NĐ CP nêu rõ các vấn đề về việc bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu, quy định việc đấu thầu rộng rãi.

Luật đấu thầu 2013 số 43/2013/QH13 là căn cứ để các đơn vị doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân luôn bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, công bằng trong đấu thầu. Các quy định về điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu cũng là một trong những quy định rất quan trong mà các doanh nghiệp cần tìm hiểu và tuân thủ nghiêm ngặt.

Ngoài ra, các điều luật liên quan đến thông tin về đấu thầu, ngôn ngữ sử dụng trong đấu thầu cũng được quy định chi tiết, cụ thể để mọi người có thể dễ dàng áp dụng trong quá trình kinh doanh đấu thầu hoặc tổ chức đấu thầu. Các bạn có thể lưu lại nội dung của luật đấu thầu 2013 số 43/2013/QH13 để nghiên cứu chi tiết hơn trong quá trình làm việc.

Các bạn xem thêm hợp đồng đấu thầu sử dụng để thực hiện và thống nhất các điều khoản về đấu thầu, giữa các bên, những quy định trong hợp đồng đấu thầu chính là căn cứ để đảm bảo sự công bằng và minh bạch cho các bên tham gia đấu thầu.

Bên cạnh luật đấu thầu 2013 số 43/2013/QH13 thì hiện nay được nhiều người quan tâm nhất có thể kể đến luật xây dựng 2014 với các quy định liên quan đến việc đầu tư xây dựng công trình. Luật xây dựng 2014 là bộ luật xây dựng mới nhất mà tất cả các cơ quan, tổ chức, cá nhân làm việc trong lĩnh vực này đều phải tuân thủ.


Liên kết tải về - [819 KB]

Bấm vào [Link File] để tải về phần mềm, hoặc tải phiên bản phù hợp phía dưới

Liên kết dự phòng:
Các phiên bản khácBài viết liên quan

Luật đấu thầu - Kho hình ảnh
 Thông tin giới thiệu, hướng dẫn sử dụng phần mềm Luật đấu thầu được biên soạn nhằm giúp bạn có thêm thông tin tham khảo, việc daoloat luật đấu thầu là hoàn toàn miễn phí, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".

Các phiên bảnHướng dẫn

   Tải về

Luật đấu thầu Mới nhất


Phần mềm Liên quan & Tương tự
Top download
  1. Đang tổng hợp...
Bấm vào file dưới
Để cài phần mềm