download Mẫu giấy ủy quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư File DOC

Mẫu giấy ủy quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư

 File DOC

Download Mẫu giấy ủy quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư - Mẫu giấy ủy quyền chuẩn nhất

Trần Văn Việt  cập nhật: 27/05/2019

Mẫu giấy ủy quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư là mẫu văn bản có tính pháp lý được lập ra để ủy quyền cho một người nào đó đứng ra giải quyết công việc. Cùng tải mẫu giấy ủy quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư trong bài viết sau đây.


Quảng cáo

Người được ủy quyền trong giấy ủy quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ có vai trò , thực hiện các công việc giống như người ủy quyền. Sau đây là mẫu giấy ủy quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư được Tamienphi.vn cập nhật và chia sẻ, mọi người cùng tham khảo.

mau giay uy quyen cua so ke hoach va dau tu

Giấy ủy quyền công việc mới nhất

Mẫu giấy ủy quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư

mau giay uy quyen cua so ke hoach va dau tu 2

mau giay uy quyen cua so ke hoach va dau tu 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----ooo0ooo-----

GIẤY ỦY QUYỀN

Bên ủy quyền (Bên A):

Ông (Bà): ......................................................................................................

Chức danh: ...................................................................................................

Là người đại diện theo pháp luật của ...........................................................

Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ...................... Do Phòng Đăng ký kinh doanh cấp ngày ... tháng ... năm ...

Bên nhận ủy quyền (Bên B):

Ông (Bà): .....................................................................................................

Ngày sinh: ...................................................................................................

Chứng minh nhân dân số: ..........................................................................

Do Công an ..................................... Cấp ngày: ....../..../........

Chỗ ở hiện tại: .............................................................................................

ĐIỀU 1: NỘI DUNG VÀ PHẠM VI ỦY QUYỀN

Bên A ủy quyền cho bên B thực hiện các công việc sau đây:

Liên hệ Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư để nộp hồ sơ và ký nhận kết quả.

ĐIỀU 2: THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Kể từ ngày ... tháng ... năm .......... đến ngày .... tháng ...... năm .......... .

ĐIỀU 3: NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

1. Bên A chịu trách nhiệm cho Bên B thực hiện trong phạm vi ủy quyền

2. Bên thực hiện công việc theo ủy quyền phải báo cho Bên A về việc thực hiện công việc nêu trên

3. Việc giao kết Giấy này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc

4. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Giấy ủy quyền này.

ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Giấy ủy quyền này.

2. Hai bên đã tự đọc Giấy ủy quyền, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Giấy và ký vào Giấy ủy quyền này.

3. Giấy này có hiệu lực từ ngày hai bên ký.

.........., ngày...tháng...năm...

Bên ủy quyền Bên nhận ủy quyền

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên)

Trong giấy ủy quyền, bạn cần nêu rõ các thông tin sau:

- Thông tin của người được ủy quyền

- Công việc được ủy quyền.

Lưu ý: Nếu như giấy ủy quyền trên 2 trang thì Doanh nghiệp cần phải đóng dấu giáp lai.

Các bạn download mẫu giấy ủy quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư về máy để khi có trường hợp cần có thể sử dụng thuận tiện và dễ dàng hơn.


Liên kết tải về - [85,4 KB]

Bấm vào [Link File] để tải về phần mềm, hoặc tải phiên bản phù hợp phía dưới

Liên kết dự phòng:
Các phiên bản khácBài viết liên quan

 Thông tin giới thiệu, hướng dẫn sử dụng phần mềm Mẫu giấy ủy quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư được biên soạn nhằm giúp bạn có thêm thông tin tham khảo, việc daoloat mẫu giấy ủy quyền của sở kế hoạch và đầu tư là hoàn toàn miễn phí, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".

Các phiên bảnHướng dẫn

   Tải về

Mẫu giấy ủy quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư File DOC

Bấm vào file dưới
Để cài phần mềm


 Mùa hè tới rồi muốn so sánh giá tìm điều hòa giá rẻ nhất thị trường hãy dùng TopGia để so sanh gia có nhiều mẫu dieu hoa để so sanh sanh, xem dieu hoagiá rẻ để so sánh giá