download Mẫu biên bản góp vốn thành lập công ty cổ phần 2022

Mẫu biên bản góp vốn thành lập công ty cổ phần

 2022

Download Mẫu biên bản góp vốn thành lập công ty cổ phần - Thỏa thuận góp vốn kinh doanh

Nguyễn Cảnh Nam  cập nhật: 30/12/2021

Biên bản góp vốn thành lập công ty là biên bản ghi lại cuộc họp quyết định về việc góp vốn để thành lập công ty cổ phần, đề cập đến những thành viên tham gia và số cổ phần được quyền biểu quyết của từng thành viên. Việc góp vốn đã được thỏa thuận trước đó và cuộc họp cũng như biên bản góp vốn thành lập công ty cổ phần sẽ là căn cứ pháp lý để bảo vệ quyền lợi của các thành viên.


Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp phổ biến hiện nay, "một dạng pháp nhân có trách nhiệm hữu hạn, được thành lập và tồn tại độc lập đối với những chủ thể sở hữu nó". Để thành lập công ty cổ phần, cần có những thành viên khác nhau tham gia gọi là cổ đông, vốn được chia nhỏ gọi là cổ phần, cần 3 cá nhân hoặc tổ chức góp vốn trở lên, đi kèm biên bản và thỏa thuận góp vốn có thông tin cũng như sự xác nhận của tất cả các thành viên để làm căn cứ pháp lý giải quyết những tranh chấp xảy ra nếu có.

 

Biên bản góp vốn thành lập công ty cổ phần
Download Biên bản góp vốn thành lập công ty cổ phần 

Nội dung của biên bản góp vốn thành lập công ty cổ phần

Nội dung của biên bản chủ yếu sẽ ghi lại thông tin cụ thể chi tiết của các cá nhân và tổ chức tham gia góp vốn, tên công ty được thành lập, số vốn cụ thể mà từng thành viên đã đóng góp, số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp, bên cạnh đó là nội dung về việc bầu chủ tịch hội đồng quản trị (thường là người có vốn đóng góp nhiều nhất) và cử người đại diện theo pháp luật. Cuối biên bản là chữ ký của tất cả các thành viên tham gia góp vốn.

Các cổ đông sẽ có tỷ lệ cổ phần trong công ty khác nhau, theo đó, quyền lợi của các cổ đông cũng có sự khác biệt, vì vậy, trong quá trình thành lập công ty cổ phần, các công ty sẽ sử dụng biên bản góp vốn thành lập công ty cổ phần để ghi lại toàn bộ những nội dung mà các cổ đông đã trao đổi, thống nhất về số cổ phần mỗi cổ đông có được.

Trong biên bản góp vốn thành lập công ty cổ phần ghi rõ thông tin cổ đông tham gia công ty, số cổ phần được biểu quyết, tên công ty được góp vốn thành lập, phương thức góp vốn, số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp, bầu chủ tịch hội động quản trị, cử người đại diện theo pháp luật...

Biên bản góp vốn thành lập công ty cổ phần sẽ có xác nhận của các cổ đông

Biên bản góp vốn thành lập công ty cổ phần sẽ có xác nhận của các cổ đông tham gia việc góp vốn thành lập công ty cổ phần, nhằm xác nhận những thông tin có trong biên bản là chính xác. Ngoài ra, các cổ đông cũng sẽ được cấp giấy chứng nhận vốn góp công ty cổ phần để xác nhận số vốn góp cụ thể của các cổ đông. Mẫu giấy chứng nhận vốn góp công ty cổ phần là một giấy tờ bắt buộc phải thực hiện, nhằm xây dựng được căn cứ pháp lý, xác nhận người được cấp đã tham gia đóng góp số vốn nhất định vào công ty cổ phần có tên trong giấy chứng nhận.

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm mẫu biên bản họp hội đồng thành viên công ty để sử dụng ngay khi cần ghi chép nội dung, diễn biến cuộc họp hội đồng để làm căn cứ xác nhận việc thỏa thuận, trao đổi giữa các thành viên. Toàn bộ nội dung biên bản họp hội đồng thành viên công ty phải được ghi chép theo đúng trình tự thời gian từ lúc diễn ra cuộc họp đến khi kết thúc.


Liên kết tải về - [104 KB]

Bấm vào [Link File] để tải về phần mềm, hoặc tải phiên bản phù hợp phía dưới

Liên kết dự phòng:Bài viết liên quan

Mẫu biên bản góp vốn thành lập công ty cổ phần - Kho hình ảnh
 Thông tin giới thiệu, hướng dẫn sử dụng phần mềm Mẫu biên bản góp vốn thành lập công ty cổ phần được biên soạn nhằm giúp bạn có thêm thông tin tham khảo, việc daoloat mẫu biên bản góp vốn thành lập công ty cổ phần là hoàn toàn miễn phí, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".

Các phiên bảnHướng dẫn

   Tải về

Mẫu biên bản góp vốn thành lập công ty cổ phần 2022


Phần mềm Liên quan & Tương tự
Bấm vào file dưới
Để cài phần mềm