download Mẫu hợp đồng hủy bỏ hợp đồng mua bán Phiên bản doc

Mẫu hợp đồng hủy bỏ hợp đồng mua bán

 Phiên bản doc

Download Mẫu hợp đồng hủy bỏ hợp đồng mua bán - Hợp đồng với nội dung hủy bỏ giao dịch mua bán

Bùi Minh Quang  cập nhật: 06/11/2017

Khi hợp đồng mua bán vẫn còn hiệu lực, tuy nhiên, hai bên không có nhu cầu tiếp tục hợp tác thì mẫu hợp đồng hủy bỏ hợp đồng mua bán sẽ được sử dụng nhằm ghi lại toàn bộ những nội dung thỏa thuận hủy bỏ hợp đồng và nhưng cam kết chung mà hai bên buộc sẽ phải thực hiện.


Trong nhiều trường hợp, khi chưa hết hợp đồng mua bán, các bên không có nhu cầu tiếp tục hợp tác hoặc những vấn đề có trong hợp đồng mua bán đã giải quyết xong, hai bên có thể sử dụng mẫu hợp đồng hủy bỏ hợp đồng mua bán nhằm tránh những rủi ro về mặt pháp lý khi muốn kết thúc hợp đồng. Mẫu hợp đồng hủy bỏ hợp đồng mua bán cũng cần phải ghi rõ lý do hủy bỏ hợp đồng, phương án bồi thường thiệt hại (nếu có), tài sản giao lại,..

Mẫu hợp đồng hủy bỏ hợp đồng mua bán
Download mẫu hợp đồng hủy bỏ hợp đồng mua bán

Mẫu hợp đồng hủy bỏ hợp đồng mua bán được thực hiện khi cả hai bên thống nhất là sẽ hủy bỏ hợp đồng mua bán trước đó, vì vậy, toàn bộ thông tin và xác nhận của hai bên tham gia hợp đồng mua bán sẽ được đưa vào hợp đồng. Sau khi mẫu hợp đồng hủy bỏ hợp đồng mua bán có xác nhận của hai bên, toàn bộ những nội dung có trong hợp đồng chính thức có hiệu lực thi hành, vì vậy, trước khi ký kết, các bạn cần đọc kỹ lại toàn bộ những nội dung có trong hợp đồng nhằm tránh trường hợp sai sót, không đảm bảo được lợi ích cho mình.

Mẫu hợp đồng hủy bỏ hợp đồng mua bán cũng cần phải có xác nhận của công chứng viên. Cụ thể, công chứng viên sẽ là người làm chứng, là người xác nhận việc hủy bỏ hợp đồng có sự thống nhất tuyệt đối của hai bên tham gia hợp đồng, giúp hợp đồng mang tính chất pháp luật chặt chẽ, nhất quán hơn. Hi vọng, với những thông tin đã được cung cấp về mẫu hợp đồng hủy bỏ hợp đồng mua bán, các bạn đã có thể soạn thảo được nội dung hợp đồng phù hợp, giúp chấm dứt toàn bộ quyền lợi và nghĩa vụ trước đó hai bên đã thỏa thuận và ký kết trong hợp đồng mua bán.

Còn có rất nhiều các biểu mẫu hợp đồng khác mà các bạn có thể tham khảo thêm như hợp đồng xây dựng được sử dụng trong lĩnh vực xây dựng để ghi lại các nội dung thỏa thuận giữa chủ đầu tư và đơn vị thi công, hợp đồng xây dựng cần chặt chẽ, quy định rõ ràng quyền lợi cũng như trách nhiệm của các bên để làm căn cứ thực hiện.


Liên kết tải về - [50MB]

Bấm vào [Link File] để tải về phần mềm, hoặc tải phiên bản phù hợp phía dưới

Liên kết dự phòng:
Các phiên bản khácBài viết liên quan

Mẫu hợp đồng hủy bỏ hợp đồng mua bán - Kho hình ảnh
 Thông tin giới thiệu, hướng dẫn sử dụng phần mềm Mẫu hợp đồng hủy bỏ hợp đồng mua bán được biên soạn nhằm giúp bạn có thêm thông tin tham khảo, việc daoloat mẫu hợp đồng hủy bỏ hợp đồng mua bán là hoàn toàn miễn phí, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".

Các phiên bảnHướng dẫn

   Tải về

Mẫu hợp đồng hủy bỏ hợp đồng mua bán Phiên bản doc


Phần mềm Liên quan & Tương tự
    Bấm vào file dưới
    Để cài phần mềm