Pictures Slideshow Maker 2.1.2

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:

Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản 2.1.2

Tạo hiệu ứng album ảnh

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 2.1.2 (bản chuẩn) của phần mềm Pictures Slideshow Maker được cập nhật vào 26/10/2010

Thông tin về Pictures Slideshow Maker

Mô tả: Tạo hiệu ứng album ảnh

Phần mềm do Pictures Software phát hành, có dung lượng 3.7 MB, có 38869 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows All

Phiên bản hiện tại: 2.1.2

Các chức năng của Pictures Slideshow Maker
 Phiên bản 2.1.2 của phần mềm Pictures Slideshow Maker được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Pictures Slideshow Maker

Top download
  1. Đang tổng hợp...