Windows 11 RetroBar (giao diện Windows XP)

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:
Phiên bản RetroBar (giao diện Windows XP) đã cũ. Phần mềm Windows 11 đã có phiên bản mới 64 Bit tìm và tải về tại đây >> Windows 11
CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản RetroBar (giao diện Windows XP) (bản chuẩn) của phần mềm Windows 11 được cập nhật vào 02/11/2021

Thông tin về Windows 11

Mô tả: Hệ điều hành Máy tính

Phần mềm do Microsoft phát hành, có dung lượng 5.1 GB, có 11002 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: All Windows

Phiên bản hiện tại: RetroBar (giao diện Windows XP)

Các chức năng của Windows 11
 Phiên bản RetroBar (giao diện Windows XP) của phần mềm Windows 11 được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".

Phần mềm tương tự Windows 11