Jenkins 2.32.3 /2.48 weekly

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

 
Advertisements:

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 2.32.3 /2.48 weekly (bản chuẩn) của phần mềm Jenkins được cập nhật vào 02/03/2017

Thông tin về Jenkins

Mô tả: Theo dõi các dự án phần mềm hiệu quả

Phần mềm do Jenkins phát hành, có dung lượng , có 40864 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows/Linux/Mac

Phiên bản hiện tại: 2.32.3 /2.48 weekly

Các chức năng của Jenkins
 Phiên bản 2.32.3 /2.48 weekly của phần mềm Jenkins được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Jenkins

     Website tìm giá rẻ nhất thị trường web so sanh có nhiều mẫu hàng hóa giá rẻ để so sánh giá