JRuby 9.1.9.0

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

 
Advertisements:

Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản 9.1.9.0
CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 9.1.9.0 (bản chuẩn) của phần mềm JRuby được cập nhật vào 17/05/2017

Thông tin về JRuby

Mô tả: Cung cấp ngôn ngữ Ruby cho máy ảo Java

Phần mềm do jRuby phát hành, có dung lượng 30.1 MB, có 11746 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows

Phiên bản hiện tại: 9.1.9.0

Các chức năng của JRuby
 Phiên bản 9.1.9.0 của phần mềm JRuby được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự JRuby

 Website tìm giá rẻ nhất thị trường web so sanh có nhiều mẫu hàng hóa giá rẻ để so sánh giá