download VBto Converter  2.89

VBto Converter

  2.89

Download VBto Converter - Chuyển đổi forms của MS Visual Basic

Thu Hà  cập nhật: 14/10/2021

VBto Converter là chương trình hỗ trợ người dùng trong việc chuyển đổi các forms của MS Visual Basic 6.0 sang dạng MS VC++ hoặc VB.NET. Phần mềm hỗ trợ nhiều định dạng đầu vào và đầu ra khác nhau.

Quảng cáo

VBto Converter là phần mềm chuyên dụng trong công việc chuyển đổi các forms của MS Visual Basic 6.0 sang dạng MS VC++ hoặc VB.NET. Chương trình sẽ hỗ trợ người dùng tạo lập, thiết kế và cập nhất bất kỳ đối tượng MS Visual Basic nào. Đối với MS VC + +, người dùng có thể chuyển đổi tất cả các hình thức và mã nguồn VB6 vào hộp thoại dựa trên MFC.

Tiện ích VBto Converter hỗ trợ trích xuất các tập tin đầu vào MS VB 6.0 định dạng Frm, frx, cls, bas, project.vbp thành MS VB NET file như vb, resx, project.vbproj, AssemblyInfo.vb. Đối với MS C # NET, người dùng có thể chuyển đổi * cs * resx project.csproj, AssemblyInfo.cs thành các tập tin MS J # NET như Jsl, * resx, project.vjsproj.

VBto Converter còn có thể chuyển đổi AssemblyInfo.jsl thành MS VC NET file: * cpp, h, project.vcproj, project.rc, resource.h. Tập tin AssemblyInfo.cpp có thể thay đổi forms thành các tập tin MS VC + + (MFC): * cpp, * h, project.dsp, project.rc. Ngoài ra, ứng dụng hỗ trợ thay đổi forms sources.h thành các tập tin Borland C + + Builder * cpp, h, dfm, project.bpr, project.cpp, project.res và các tập tinBorland Delphi: * pas, dfm, project.dpr, project.cfg. , project.res.

Các tính năng chính của VBto Converter:

- Chuyển đổi các forms của MS Visual Basic 6.0 sang dạng MS VC++ hoặc VB.NET.
- Tạo lập, thiết kế và cập nhất bất kỳ đối tượng MS Visual Basic.
- Hỗ trợ nhiều định dạng đầu và và đầu ra.  
 Liên kết tải về - [10.9 MB]

Bấm vào [Link File] để tải về phần mềm, hoặc tải phiên bản phù hợp phía dưới

Liên kết dự phòng:
Các phiên bản khácBài viết liên quan

 Thông tin giới thiệu, hướng dẫn sử dụng phần mềm VBto Converter được biên soạn nhằm giúp bạn có thêm thông tin tham khảo, việc daoloat vbto converter là hoàn toàn miễn phí, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".

Các phiên bảnHướng dẫn

   Tải về

VBto Converter 2.89


Phần mềm Liên quan & Tương tự
Bấm vào file dưới
Để cài phần mềm