Screen GIF 2017.1

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:
Phiên bản 2017.1 đã cũ. Phần mềm Screen GIF đã có phiên bản mới 2017.2 (04/24/2017) tìm và tải về tại đây >> Screen GIF
 
Advertisements:

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 2017.1 (bản chuẩn) của phần mềm Screen GIF được cập nhật vào 29/03/2017

Thông tin về Screen GIF

Mô tả: Quay màn hình lưu thành ảnh động

Phần mềm do David Esperalta phát hành, có dung lượng 2 MB, có 1695 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows XP/Vista/7/8/10

Phiên bản hiện tại: 2017.1

Các chức năng của Screen GIF
 Phiên bản 2017.1 của phần mềm Screen GIF được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Screen GIF

 Website tìm giá rẻ nhất thị trường web so sanh có nhiều mẫu hàng hóa giá rẻ để so sánh giá