Album Shaper 2.1

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:

Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản 2.1
- Bổ sung nhiều khung hình đẹp, độc đáo
CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 2.1 (bản chuẩn) của phần mềm Album Shaper được cập nhật vào 26/05/2005

Thông tin về Album Shaper

Mô tả: Tạo album ảnh, tạo album ảnh đẹp

Phần mềm do Will Stokes phát hành, có dung lượng 6.3 MB, có 159147 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows XP/Vista/7

Phiên bản hiện tại: 2.1

Các chức năng của Album Shaper
 Phiên bản 2.1 của phần mềm Album Shaper được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".

Phần mềm tương tự Album Shaper

  • CraftArtist 0/5 Tạo album ảnh kỹ thuật số trên máy tính
  • KidsMotion 3/5 Biên tập và chỉnh sửa Video
Top download
  1. Đang tổng hợp...