BiblioteQ for Mac 2015.10.28

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Phiên bản 2015.10.28 đã cũ. Phần mềm BiblioteQ for Mac đã có phiên bản mới 2021.09.10 tìm và tải về tại đây >> BiblioteQ for Mac

Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản 2015.10.28
CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 2015.10.28 (bản chuẩn) của phần mềm BiblioteQ for Mac được cập nhật vào 30/10/2015

Thông tin về BiblioteQ for Mac

Mô tả: Phần mềm quản lý sách điện tử

Phần mềm do Alexis Megas phát hành, có dung lượng 12.4 MB, có 1269 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Mac OS X (Intel only)

Phiên bản hiện tại: 2015.10.28

Các chức năng của BiblioteQ for Mac
 Phiên bản 2015.10.28 của phần mềm BiblioteQ for Mac được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự BiblioteQ for Mac

Top download
  1. Đang tổng hợp...