download Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 6 Đề số 4

Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 6

 Đề số 4

Download Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 6 - Bài kiểm tra lớp 6 kỳ 2 môn vật lý

Nguyễn Sang  cập nhật: 12/05/2021

Bộ đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 6 có đáp án là tài liệu hữu ích dành cho thầy cô và các em học sinh lớp 6. Không chỉ giúp nắm bắt được cấu trúc đề thi mà đề thi HK 2 môn Vật lý lớp 6 này còn giúp các em nâng cao kiến thức, chuẩn bị cho kỳ thi tốt hơn.

Quảng cáo

Các em học sinh đang tìm đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 6 làm thử để có thể bổ sung, ôn lại kiến thức, nắm bắt dạng cấu trúc đề thi, vậy hãy cùng tham khảo đề thi học kì 2 lớp 6 môn Vật lý mà Taimienphi.vn tổng hợp và chia sẻ dưới đây.

1. Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 6 số 1

Câu 1. (2điểm)                                                                    

Nêu tác dụng của ròng rọc cố định và ròng rọc động?

Cho 02 ví dụ về việc sử dụng ròng rọc trong thực tế?

Câu 2.(2,5 điểm)

 1. Thế nào là sự nóng chảy? Trong thời gian nóng chảy nhiệt độ của các chất thay đổi như thế nào?
 2. So sánh sự nở vì nhiệt của các chất rắn  và chất khí?

Câu3. (3điểm)

a)Thế nào là sự bay hơi ? Tốc độ bay hơi của một chất lỏng phụ thuộc vào những yếu tố nào?

b) Tại sao khi trồng chuối, trồng mía người ta thường phạt bớt lá?


Câu 4.  (2,5điểm)

 Dựa vào đồ thị đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian khi thôi không đun nóng một chất B trả lời các câu hỏi sau :
De thi Vat ly lop 6 ki 2 nam 2021
 
a)Nhiệt độ đông đặc của chất B là bao nhiêu?
 
Chất B là chất gì?
 
b)Sự đông đặc của chất B bắt đầu từ phút thứ mấy? Thời gian đông đặc của chất B là bao nhiêu phút?
 
Ở 750C chất B tồn tại ở thể gì?


----- Hết đề thi 1 -----

=> Đáp án Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 6 số 1

Câu

Nội dung

Điểm

1(2đ)

- Dùng ròng rọc cố định để đưa một vật lên cao tác dụng thay đổi hướng của lực kéo.

- Dùng ròng rọc động để đưa một vật lên cao làm lực kéo vật lên nhỏ hơn trọng lượng của vật.

- Cho 02 ví dụ về việc sử dụng ròng rọc trong thực tế.

 

0,5đ

 

0,5đ

2(2,5đ)

a)Sự nóng chảy là sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng.

  Trong suốt thời gian nóng chảy nhiệt độ của vật không thay đổi.

b)So sánh:

Giống nhau: chất rắn và chất khí đều nở ra khi nóng lên và co lại khi lạnh đi.

Khác nhau: Các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt khác nhau

Các chất khí khác nhau nở vì nhiệt giống nhau.

Chất khí nở ra vì nhiệt nhiếu hơn chất rắn

0.5đ

 

0,5đ

 

0,5đ

0,5đ

 

0,5đ

3(3đ)

a) Sự bay hơi là sự chuyển từ thể lỏng sang thể hơi.

Tốc độ bay hơi của một chất lỏng phụ thuộc vào nhiệt độ, gió và diện tích mặt thoáng của chất lỏng.

b)  Để giảm bớt sự bay hơi, làm cây ít bị mất nước hơn.

0,75đ

0,75đ

1,5đ

4 ( 2,5đ)

 1. Ở 800C

- Chất B là băng phiến

b)Bắt đầu từ phút thứ 3

      -  5 phút

- Thể rắn

0,5đ

0,5đ

 

0,5đ

0,5đ

0,5đ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----- Hết đáp án đề thi 1 -----

2. Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 6 số 2

I. Trắc nghiệm khách quan:( 4 điểm).

*  Khoanh tròn chữ cái đứng tr­ước đáp án mà em cho là đúng. (Mỗi câu đúng được 0,25 điểm).

Câu 1. Một lọ thuỷ tinh được đậy kín bằng nút thuỷ tinh. Nút bị kẹt ta phải mở nút bằng cách nào sau đây ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

A. Hơ nóng nút.

B. Hơ nóng đáy lọ.

C. Hơ nóng cổ lọ.

D. Làm lạnh cổ lọ.

Câu 2. Khi nung nóng một vật rắn,điều nào sau đây là đúng?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

A. Khối lượng của vật tăng.

B. Khối lượng của vật giảm.

C. Khối lượng riêng của vật tăng.

D. Khối lượng riêng của vật giảm.

Câu 3.Các phép đo chiều cao của tháp ÉP-PHEN (nước pháp) cho thấy trong vòng 6 tháng (từ 01/01/1890 đến 01/7/1890 chiều cao của tháp tăng thêm 10cm.Nguyên nhân nào dẫn đến sự tăng chiều cao như vậy?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

A. Do tháp có trọng lượng.             

B. Do sự nở vì nhiệt của thép làm tháp.

C. Do sự thay đổi chiêù cao .

D. Do lực đẩy của trái Đất hướng từ dưới lên.

Câu 4. Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra khi nung nóng một lượng chất lỏng?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

A. Khối lượng của chất lỏng tăng.

C. Thể tích của chất lỏng tăng.

B. Trọng lượng của chất lỏng giảm.

 

D. Cả khối lượng ,trọng lượng thể tích của chất lỏng tăng

Câu 5: hiện tượng nước biển tạo thành muối là hiện tượng :                                                                                                                                             

A. Bay hơi 

B. Ngưng tụ

C. Đông đặc

 D. Cả 3 hiện tượng trên

Câu 6. Khi chất khí trong bình nóng lên thì đại lượng nào sau đây của nó thay đổi?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

A. Khối lượng riêng.

B.  Khối lượng.

C. Trọng lượng 

D.Cả khối lượng và  trọng lượng

Câu 7: Quả bóng bàn bị bẹp khi nhúng vào nước nóng thì phồng lên như cũ vì :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

A. Vỏ bóng bàn nở ra do bị ướt.

B. Không khí trong bóng nóng lên, nở ra

C. Nước nóng tràn vào bóng.

D. Không khí tràn vào bóng.

Câu 8. Cách sắp xếp các chất nở vì nhiệt từ ít tới nhiều nào sau đây là đúng?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

A. Rắn, khí ,lỏng.

B. Rắn, lỏng, khí .

C. Khí, rắn ,lỏng.

D. lỏng, khí,rắn, 

Câu 9:Trong suốt thời gian vật đang đông đặc nhiệt độ của vật thay đổi như thế nào ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

A .luôn tăng

B.luôn giảm

C.không đổi

D. lúc đầu giảm sau đó không đổi

Câu 10: để đo nhiệt độ,người ta dùng dụng cụ nào sau đây?                                                                                                                                

A .Lực kế     

B. Thước thẳng

C. Cân  

D. nhiệt kế .

 

*  Điền từ ,cụm từ thích hợp vào chỗ trống (...) (điền mỗi ý đúng được 0, 25 điểm).

Câu 11. Tốc độ bay hơi của một chất lỏng phụ thuộc vào…………………................mặt thoáng của chất lỏng.

Câu 12. Băng phiến nóng chảy ở................nhiệt độ này gọi là.....................................của băng phiến Trong thời gian .......................nhiệt độ của băng phiến không thay đổi

Câu 13. Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng gọi là .............................. Sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn gọi là ..............................

II- Tự luận (6đ)

Câu 14. (2đ) Tại sao khi trồng chuối người ta thường phạt bớt lá?

Câu 15. (2đ) Sau khi tắm, nếu đứng ngoài gió ta sẽ có cảm giác mát lạnh.Giải thích tại sao như vậy?

Câu 16. (2đ) Vào mùa đông trời lạnh, nếu hà hơi từ miệng vào 1 tấm kính, ta sẽ thấy tấm kính bị mờ. hãy Giải thích?

 

----- Hết đề thi 2 -----

=> Đáp án Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 6 số 2

I.Trắc nghiệm khách quan: ( 4 điểm)

* Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp án mà em cho là đúng:( Mỗi câu đúng được 0,25 điểm)

 

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

C

D

B

C

A

A

B

B

C

D

 

 

*  Điền từ ,cụm từ thích hợp vào chỗ trống (...) (điền mỗi ý đúng được 0, 25 điểm).

Câu 11.    …nhiệt độ, gió và diện tích

Câu 12......800C......nhiệt độ nóng chảy....nóng chảy....

Câu 13......sự nóng chảy....sự đông đặc

 

II. Tự luận: ( 6 điểm)

 

Câu

Đáp án

Điểm

Câu 14

Khi trồng chuối người ta thường phạt bớt lá để làm giảm diện tích mặt thoáng của lá

1 điểm

Diện tích mặt thoáng của lá ít, nhờ đó hạn chế sự bay hơi của nước từ lá cây làm cho lá cây đỡ khô (vì Nếu lá cây bay hết hơi nước làm cây khô dẫn đến cây có thể bị chết)

 

1 điểm

Câu 15

Sau khi tắm nước bám trên người , hiện tượng bay hơi của nước xẽ xảy ra nhanh hơn khi ta đứng ngoài gió

 

1 điểm

Khi Bay hơi nước trên cơ thể người đã lấy mất 1 phần nhiệt của cơ thể ,làm nhiệt độ cơ thể giảm xuống gây cho ta cảm giác mát lạnh.

 

 

1 điểm

Câu 16

Vào mùa đông trời lạnh, nếu hà hơi từ miệng vào 1 tấm kính thì do hơi trong miệng ấm và có nhiều hơi nước.

1 điểm

 

khi gặp nhiệt độ thấp của tấm kính hơi nước sẽ ngưng tụ thành những giọt nước nhỏ li ti làm mờ kính. Đó là sự ngưng tụ của hơi nước .

 

1 điểm

 

----- Hết đáp án đề thi 2 -----

3. Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 6 số 3

I.Trắc nghiệm khách quan: ( 4 điểm)

* Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp án mà em cho là đúng:( Mỗi câu đúng được 0,25 điểm)

Câu 1. Câu phát biểu nào sau đây nói về ròng rọc là sai:

A. Ròng rọc cố định giúp làm thay đổi hướng của lực kéo so với khi kéo trực tiếp.

B. Ròng rọc động giúp làm trọng lượng của vật nhỏ đi khi kéo vật.

C. Ròng rọc động giúp làm lực kéo vật lên nhỏ hơn trọng lượng của vật.

D. Palăng là một thiết bị gồm nhiều ròng rọc.

Câu 2. Cách sắp xếp các chất nở vì nhiệt từ ít tới nhiều nào sau đây là đúng?

A. Lỏng, rắn, khí.            B. Rắn, khí, lỏng.         C. Lỏng, khí, rắn.   D. Rắn, lỏng, khí.

Câu 3. Hai chiếc li xếp chồng lên nhau, lâu ngày sẽ bị dính chặt lại. Để tách chúng ra, người ta thường dùng biện pháp nào sau đây?

A. Đổ nước nóng vào li trong. 

B. Hơ nóng li ngoài.

C. Bỏ cả hai li vào nước nóng. 

D. Bỏ cả hai li vào nước lạnh.

Câu 4. Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không liên quan đến sự nóng chảy?

A. Đốt một ngọn đèn dầu.                  

B. Đúc một cái chuông đồng.

C. Bỏ một cục nước đá vào một cốc nước.

D. Đốt một ngọn nến.

Câu 5. Khi nói về nhiệt độ trong quá trình đông đặc, câu kết luận nào đúng?

A. Nhiệt độ đông đặc lớn hơn nhiệt độ nóng chảy.

B. Nhiệt độ đông đặc nhỏ hơn nhiệt độ nóng chảy.

C. Nhiệt độ đông đặc bằng nhiệt độ nóng chảy.

D. Nhiệt độ đông đặc lớn hơn rất nhiều nhiệt độ nóng chảy.

Câu 6. Việc sản xuất muối từ nước biển đã ứng dụng hiện tượng:                                                                                                                               

A. Ngưng tụ.

B. Bay hơi.

C. Đông đặc.

D. Nóng chảy.

Câu 7. Đại lượng nào sau đây sẽ giảm khi nung nóng một vật rắn?

A. Khối lượng riêng của vật.

B. Thể tích của vật.

C. Khối lượng của vật.

D. Trọng lượng của vật.

Câu 8.   Tại sao ở chỗ tiếp nối của hai thanh ray đường sắt lại có một khe hở?

A. Vì không thể hàn hai thanh ray được.

B. Vì để lắp các thanh ray được dễ dàng hơn.

C. Vì chiều dài của thanh ray không đủ.

D. Vì khi nhiệt độ tăng thanh ray sẽ dài ra.

Câu 9.   Nước đựng trong cốc bay hơi càng nhanh khi:

A. Nước trong cốc càng nóng.    

B. Nước trong cốc càng nhiều.

C. Nước trong cốc càng ít.

D. Nước trong cốc càng lạnh.

Câu 10.   Trong quá trình sôi của chất lỏng, điều nào sau đây là đúng khi nói về nhiệt độ của chất lỏng?

A. Nhiệt độ luôn tăng.                       B. Nhiệt độ luôn giảm.    

C. Nhiệt độ không thay đổi.                D. Nhiệt độ lúc tăng, lúc giảm, thay đổi liên tục.

*  Điền từ ,cụm từ thích hợp vào chỗ trống (...) (điền mỗi ý đúng được 0, 25 điểm).

Câu 11. Sư. Co dãn vì……………khi bị ngăn cản có thể gây ra những lực rất lớn

Câu 12. Băng phiến nóng chảy ở................nhiệt độ này gọi là.....................................của băng phiến Trong thời gian .......................nhiệt độ của băng phiến không thay đổi

Câu 13. Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng gọi là .............................. Sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn gọi là ..............................

II. Tự luận: ( 6 điểm)

Câu 14. (1 điểm). Thế nào là sự đông đặc? Ở điều kiện thường, nhiệt độ nóng chảy của nước đá là 00C. Hỏi nhiệt độ đông đặc của nước là bao nhiêu 0C

Câu 15. (1,5 điểm) Tốc độ bay hơi của một chất lỏng phụ thuộc vào những yếu tố nào?

Câu 16. (1,5 điểm)  Hình vẽ bên là đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của nước đá lấy ra từ tủ lạnh. Hãy quan sát và trả lời các câu hỏi dưới đây?

a. Ở nhiệt độ nào thì nước đá bắt đầu nóng chảy?
 
b. Thời gian nóng chảy của nước đá kéo dài bao nhiêu phút?
 
c. Nước đá tồn tại hoàn toàn ở thể rắn trong khoảng thời gian nào?
De thi Vat ly lop 6 ki 2 nam 2020

Câu 17. (2điểm). Sợi cáp bằng thép của chiếc cầu treo có chiều dài l0 = 400m ở 00C. Hãy xác định chiều dài của sợi cáp ở nhiệt độ 300C. Biết rằng khi nhiệt độ tăng thêm 10C thì chiều dài của sợi cáp tăng thêm 0,000012 chiều dài ban đầu.

----- Hết đề 3 -----

=> Đáp án Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 6 số 3

I.Trắc nghiệm khách quan: ( 4 điểm)

* Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp án mà em cho là đúng:( Mỗi câu đúng được 0,25 điểm)

 

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

B

D

B

A

C

B

A

D

A

C

 

 

*  Điền từ ,cụm từ thích hợp vào chỗ trống (...) (điền mỗi ý đúng được 0, 25 điểm).

Câu 11.    …nhiệt ...

Câu 12......800C......nhiệt độ nóng chảy....nóng chảy....

Câu 13......sự nóng chảy....sự đông đặc

 

II. Tự luận: ( 6 điểm)

 

Câu

Đáp án

Điểm

Câu 14

1 điểm

- Sự đông đặc là sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn.

0,5

- Nhiệt độ đông đặc của nước đá là 00C

0,5

 

Câu 15

1,5 điểm

Tốc độ bay hơi của một chất lỏng phụ thuộc vào:

+ Nhiệt độ.

 

0,5

+ Gió

0,5

+ Diện tích mặt thoáng của chất lỏng.

0,5

 

Câu 16

1,5 điểm

a. Nước đá bắt đầu nóng chảy ở 00C

0,5

b. Thời gian nóng chảy của nước đá kéo dài 3 phút (từ phút thứ 1 đến phút thứ 4)

0,5

 

c. Nước đá tồn tại hoàn toàn ở thể rắn trong khoảng thời gian từ phút thứ 0 đến phút thứ 1.

0,5

Câu 17

2 điểm

Chiều dài của sợi cáp ở 300C

l = 400 + 400.0,000012.30 = 400,144 (m)

2

 

 

----- Hết đáp án đề thi 3 -----

4. Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 6 số 4

A. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Dùng đòn bẩy để bẩy vật nặng lên ( hình vẽ). phải đặt lực tác dụng của người ở đâu để bẩy vật lên dễ nhất?

Bai thi Vat ly lop 6 giua hoc ki 2 co dap an

A. ở A.

B. ở B.

C. ở C.

D. Ở khoảng giữa điểm tựa O và lực tác dụng P của vật.

Câu 2: Lực kéo vật lên trực tiếp sẽ như thế nào so với lực kéo vật lên khi dùng ròng rọc động?

A. Bằng.      B. Ít nhất bằng.

C. Nhỏ hơn.      D. Lớn hơn.

Câu 3:. Khi đưa nhiệ đọ từ 300C xuống 50C, thanh đồng sẽ:

A. Co ngắn lại.      B. Dãn nở ra.

C. Giảm thể tích.      D. A và C đúng

Câu 4: Quả bóng bàn bị bẹp, nhúng vào nước nóng thì phồng lên vì:

A. Vỏ quả bóng gặp nóng nở ra.

B. Không khí bên trong quả bóng nở ra khi nhiệt độ tăng lên.

C. Không khí bên trong quả bóng co lại.

D. Nước bên ngoài ngám vào bên trong quả bóng.

Câu 5: Nhiệt kế nào dưới đây không thể đo nhiệt độ của nước đang sôi?

A. Nhiệt kế dầu trong bộ thí nghiệm vật lí 6.

B. Nhiệt kế y tế.

C. Nhiệt kế thủy ngân.

D. Cả 3 loại nhiệt kế trên.

Câu 6:Nhiệt độ cao nhất ghi trên nhiệt kế y tế có thể là nhiệt độ nào sau đây?

A. 1000C.      B. 420C.      C. 370C.      D. 200C.

Câu 7: Trường hợp nào sau đây không lien quan đến sự đông đặc?

A. Tạo thành mưa đá.      B. Đúc tượng đồng.

C. Làm kem que.      D. Tạo thành sương mù.

Câu 8: Trường hợp nào sau đây lien quan đến sự ngưng tụ?

A. Khói tỏa ra từ vòi ấm đun nước.

B. Nước trong cốc cạn dần.

C. Phơi quần áo cho khô.

D. Sự tạo thành hơi nước.

Câu 9: Câu nào sau đây là sai khi nói về sự bay hơi?

A. Nhiệt độ càng cao thì tốc độ bay hơi càng lớn.

B. Mặt thoáng càng lớn thì tốc độ bay hơi càng lớn.

C. Gió càng mạnh thì tôc độ bay hơi càng lớn.

D. Sự bay hơi xảy ra cả trên mặt thoáng lẫn bên trong lòng chất lỏng.

Câu 10: Thủy ngân trong phòng có nhiệt độ nóng chảy là – 390C và nhiệt độ sôi là 3570C. Khi phòng có nhiệt độ 300C thì thủy ngân tồn tại ở:

A. Chỉ ở thể lỏng.

B. Chỉ ở thể hơi.

C. ở cả thể lỏng và thể hơi.

D. ở cả thể rắn, thể lỏng, thể hơi.

B. TỰ LUẬN

Câu 11: Kể tên các loại máy cơ đơn giản và nêu ví dụ cho mỗi loại.

Câu 12: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống:

a. Sự co dãn vì nhiệt nếu bị ………….. có thể gây ra ……………….. Vì thế mà ở chỗ tiếp nối của hai đầu thanh ray phải để ………….., một đầu cầu thép phải đặt trên ………………

b. Băng kép gồm hai thanh ……………… có bản chất ……………….. được tán chặt với nhau. Khi bị nung nóng hay làm lạnh do 2 kim loại khác nhau thì …………….. khác nhau nên băng kép bị ………….. Do đó người ta ứng dụng tinh chất này vào việc ………………………….

Câu 13: Hiện tượng khói trắng tỏa ra ở miệng vòi ấm khi đun nước là do cả sự bay hơi lẫn ngưng tụ. Em hãy giải thích tại sao.

Câu 14: Em hãy đổi 340C, 650C, 400C, 6900C ra 0F

 

----- Hết đề 4 -----

=> Đáp án Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 6 số 4

Câu 1: Chọn C.

Câu 2: Chọn D.

Câu 3: Chọn D.

Câu 4: Chọn C.

Câu 5: Chọn B.

Câu 6: Chọn B.

Câu 7: Chọn D.

Câu 8: Chọn A.

Câu 9: Chọn D.

Câu 10: Chọn C.

Câu 11:

– nêu tên các loại máy cơ đơn giản đã học;

- Mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy, ròng rọc.

- Mặt phẳng nghiêng: tấm ván kê trước nhà đẻ đẩy xe vào nhà.

- Đòn bẩy: cái xà beng, cái búa nhổ đinh.

- Ròng rọc: ròng rọc ở đỉnh cột cờ để kéo cờ.

Câu 12:

a. giữ lại, một lực rất lớn, hở một khoảng nhỏ, những con lăn.

b. Kim loại, khác nhau, dãn nở vì nhiệt, cong đi, tạo ra các role nhiệt.

Câu 13: Hiện tượng khói trắng tỏa ra ở miệng vòi ấm khi đun nước là do cả sự bay hơi lẫn ngưng tụ vì hơi nước trong ấm bay hơi bay ra vòi gặp không khí lạnh liền bị ngưng tụ thành giọt sương nhỏ, ta thấy như khói trắng.

Câu 14:

340C = 93,20F

650C = 1490F.

400C = 1040F.

6900C = 12740F.

----- Hết đáp án đề thi 4 -----

5. Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 6 số 5

A. TRẮC NGHIỆM

Câu 1:Dùng đòn bẩy để nâng vật, khi nào thì lực nâng vật lên (F2) nhỏ hơn trọng lượng vật (F1).

A. Khi OO2 < oo1.     ="" b.="" khi="" oo2="">

C. Khi OO2 > OO1.      D. Khi O1O2 <>

Câu 2: Trường hợp nào dưới đây được dùng để đo lực kéo vật lên bằng ròng rọc động?

A. Cầm vào móc của lực kế kéo từ từ theo phương thẳng xuống.

B. Cầm vào thân của lực kế kéo từ từ theo phương thẳng xuống.

C. Cầm vào thân của lực kế kéo từ từ theo phương thẳng lên.

D. Cầm vào thân của lực kế kéo từ từ theo phương xiên lên.

Câu 3: Khi rót nước sôi vào hai cốc thủy tinh dày mỏng khác nhau, cốc nào dễ vỡ hơn, vì ssao?

A. Cốc thủy tinh mỏng vì, vì cốc giữ nhiệt ít hơn, dãn nở nhanh.

B. Cốc thủy tinh mỏng, vì cốc tỏa nhiệt nhanh nên dãn nở nhiều.

C. Cốc thủy tinh dày vì cốc giữ nhiệt nhiều hơn nên dãn nở nhiều hơn.

D. Cốc thủy tinh dày vì cốc dãn nở không đều do sự chênh lệch nhiệt độ giữa thành trong và thành ngoài của cốc.

Câu 4: Để đo nhiệt độ sôi của nước ta phải dùng nhiệt kế nào?

A. Nhiệt kế rượu.      B. Nhiệt kế y tế.

C. Nhiệt kế thủy ngân.      D. Nhiệt kế nào cũng được.

Câu 5: Trong thực tế ta thấy có nhiệt kế rượu, nhiệt kế thủy ngân nhưng không thấy nhiệt kế nước, vì sao?

A. Vì nuowcsc là một chất lỏng trong suốt dễ nhìn thấy.

B. Vì nước truyền nhiệt không đều.

C. Vì nước nở vì nhiệt rất ít.

D. Vì một lí do khác lí do nên trên.

Câu 6: 500F ứng với bao nhiêu 0C.

A. 32.      B. 12      C. 10.      D. 22.     

Câu 7: Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không lien quan đến sụ nóng chảy?

A. Ngọn nến đang cháy.

B. Vào mùa xuân, băng tuyết tan.

C. Xi măng đông cứng lại.

D. Hâm nóng thưc ăn để mỡ tan ra.

Câu 8: Tốc độ bay hơi của một chất lỏng không phụ thuộc vào yếu tố nào ssau đây?

A. Nhiệt độ của chất lỏng.

B. Lượng chất lỏng.

C. Diện tích mặt thoáng chất lỏng.

D. Gió trên mặt thoáng chất lỏng.

Câu 9: Bên ngoài thành cốc đựng nước đá có nuowcsc vì?

A. Nước trong cốc có thể thấm ra ngoài.

B. Hơi nước trong không khí ngưng tụ gặp lạnh tạo thành nước.

C. Nước trong cốc bay hơi ra bên ngoài.

D. Nước trong không khí tụ trên thành cốc.

Câu 10: Căn cứ mực chất lỏng trong ống, em hãy ghi các giá trị nhiệt độ sau đây vào các hình A, B, C,D cho phù hợp: 100C, 150C, 200C, 250C. ( hình ảnh)

Đề thi Vật Lí 6

B, TỰ LUẬN

Câu 11:

a. Hãy nêu tên các loại máy cơ đơn giản mà em biết.

b. Em hãy cho một ví dụ về việc sử dụng máy cơ đơn giản trong cuộc sống.

Câu 12: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống:

a. Có một quả cầu không thả lọt vòng kim loại, muốn quả cầu thả lọt vòng kim loại ta phải …………….. vòng kim loại để nó ……………., hoặc ta phải…………… quả cầu để nó………….

b. Khi nung nóng ………………… quả cầu tăng lên, ngược lại ………… của nó sẽ ……………. Khi ……………….

c. Chất rắn ……………….. khi nóng lên, co lại…………….

d. Khi rót nước vào ly thủy tinh dày,……………… tăng lên đột ngột làm thủy tinh …………….. đột ngột không đều, kết quả là ly thủy tinh bị nứt.

e. Các chất rắn khác nhau thì ……………….. khác nhau.

Câu 13: Nếu nhìn vào các mạch điện trong thiết bị, máy móc, ta thấy các mối hàn được làm bằng chì? Tại sao người ta không hàn bằng các vật liệu khác?

Câu 14: Em hãy đổi 140C, 350C, 480C, 960C ra 0F.

----- Hết đề 5 -----

=> Đáp án Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 6 số 5

Câu 1: Chọn C.

Câu 2: Chọn B.

Câu 3: Chọn D.

Câu 4: Chọn C.

Câu 5: Chọn D.

Câu 6: Chọn C.

Câu 7: Chọn C

Câu 8: Chọn B

Câu 9: Chọn D.

Câu 10:

– Bình A mực chất lỏng cao nhì nên nhiệt đọ cao thứ nhì.

- Bình B mực chất lỏng thấp nhất nên nhiệt độ thấp nhất.

- Bình C mực chất lỏng thấp nhì nên nhiệt độ thấp thứ nhì.

- Bình D mực chất lỏng cao nhất nên nhiệt độ cao nhất.

Câu 11:

a. Nêu tên các loại máy cơ đơn giản đã học:mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy, ròng rọc.

b. Một ví dụ về việc sử dụng máy cơ đơn giản trong cuộc sống: bác thợ nề dùng ròng rọc đưa các nguyên vật liệu lên cao.

Câu 12:.

a. nung nóng, dãn nở, làm lạnh, co lại.

b. thể tích, thể tích, giảm đi, làm lạnh.

c. Nở ra, lạnh đi.

d. Nhiệt độ, dãn nở

e. Dãn nở vì nhiệt.

Câu 13: Các linh kiện trên các mạch điện có các tính chất nếu gặp nhiệt độ cao thì sẽ hư hỏng. Vì vậy phải chọn chì là vật liệu nóng chảy ở nhiệt độ thấp để hàn các linh kiện lại với nhau.

Câu 14:

– 140C = 57,20F.

- 350C = 950F.

- 480C = 118,40F.

- 960C = 204,80F

----- Hết đáp án đề thi 5 -----

6. Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 6 số 6

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm) Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Trong các cách sắp xếp các chất nở vì nhiệt từ nhiều tới ít sau đây, cách sắp xếp nào là đúng?

A. Rắn, lỏng, khí.

B. Rắn, khí, lỏng.

C. Khí, lỏng, rắn.

D. Khí, rắn, lỏng.

Câu 2: Trường hợp nào sau đây liên quan đến sự ngưng tụ?

A. Khi hà hơi vào mặt gương thì thấy mặt gương bị mờ.

B. Khi đun nước có làn khói trắng bay ra từ vòi ấm.

C. Khi đựng nước trong chai đậy kín thì lượng nước trong chai không bị giảm.

D. Cả 3 trường hợp trên.

Câu 3: Tại sao quả bóng bàn bị bẹp khi nhúng vào nước nóng lại phồng lên?

      A. Quả bóng bàn nở ra.    

      B. Chất khí trong quả bóng nở ra đẩy chỗ bị bẹp phồng lên.

      C. Quả bóng bàn co lại.

      D. Quả bóng bàn nhẹ đi

Câu 4: Trường hợp nào sau đây liên quan đến sự nóng chảy:

A. Đúc tượng đồng.

B. Làm muối.

C. Sương đọng trên là cây.

D. Khăn ướt khô khi phơi ra nắng.

Câu 5: Máy cơ đơn giản nào sau đây không lợi về lực:

A. Mặt phẳng nghiêng                                B. Ròng rọc cố định

C. Ròng rọc động                                                 D. Đòn bẩy

Câu 6: Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng gọi là :

A. Sự đông đặc .                                         B.Sự ngưng tụ.   

C. Sự nóng chảy.                                                  D. Sự bay hơi

Câu 7: Trong thời gian nóng chảy nhiệt độ của vật :

          A .Tăng .             B. Không thay đổi .                 C. Giảm.               D .Thay đổi.

Câu :8 Vì sao đứng trước biển hay sông hồ, ta cảm thấy mát mẻ?

 1. Vì trong không khí có nhiều hơi nước.
 2. Vì nước bay hơi làm giảm nhiệt độ xung quanh.
 3. Vì ở biển, sông, hồ bao giờ cũng có gió.
 4. Vì cả ba nguyên nhân trên.

II. TỰ LUẬN (5 điểm).

Câu 9. Tính 45oC bàn bao nhiêu oF

Câu 10. Sự bay hơi phụ thuộc vào những yếu tố nào? Vì sao khi trồng cây người ta phải phớp bớt lá

Câu 11.Thế nào là sự nóng chảy thế nào là sự đông đặc? Thế nào là sự bay hơi, thế nào là sự ngưng tụ? Hảy giải thích hiện tượng những giọt nước đóng quanh ly nước đá

 

HS làm bài vào giấy. Chúc các em làm bài thật tốt.

 

----- Hết đề 6 -----

=> Đáp án Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 6 số 6

I. Trắc nghiệm (5 điểm)

Mỗi ý đúng 0,5 điểm

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

   Đáp án

A

D

B

A

B

C

B

D

 

II. Tự luân (6 điểm)

Câu 1 :

45oC = 32oF + (45x1,80oF)

         = 32 oF + 81 0F

         =  103 oF

Vậy 45oC tương ưng 103 oF

Câu 2.

- Sự bay hơi phụ thuộc 3 yếu tố : Nhiệt độ, gió, diện tích mặt thoáng chất lỏng,

- Khi trông cây trồng cây người ta phải phớt lá; để chống lại sự thoát hơi nước của cây

Câu 3 :

 • Sự chuyển thể từ thể rắn sang thể lỏng là sự nóng chảy
 • Sự chuyển thể từ lỏng sang rắn là sự đông đặc
 • Sự chuyển thể từ lỏng sang hơi là sự bay hơi
 • Sự chuyển thể từ thể hơi sang thể lỏng là sự ngưng tụ

Hiện tượng những giọt nước bám quanh ly nước đá là hiện tượng hơi nước trong không khí gặp lạnh ngưng tụ.

----- Hết đáp án đề thi 6 -----

7. Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 6 số 7

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm)

Hãy khoanh tròn vào một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:

 Câu 1. Trong cách sắp xếp các chất nở vì nhiệt từ nhiều tới ít sau đây, cách sắp xếp nào là đúng?

A. Lỏng, rắn, khí                            C.Khí, lỏng, rắn.         

B.  Khí, rắn, lỏng                              D. Rắn, lỏng, khí.

Câu 2: Nhiệt kế là thiết bị dùng để

A. đo thể tích                                     B.đo chiều dài.
C. đo khối lượng                                D. đo nhiệt độ

 Câu 3: Trong suốt thời gian nóng chảy, nhiệt độ của chất đó

          A. vẫn tăng                                         B. giảm  xuống       

C. mới đầu tăng, sau giảm                  D. không  thay đổi

Câu 4: Hiện tượng bay hơi là hiện tượng nào sau đây ?

A. Chất lỏng biến thành hơi.             B. Chất khí biến thành chất lỏng.

C. Chất rắn biến thành chất khí.                 D. Chất lỏng biến thành chất rắn.

Câu 5: Trong suốt thời gian sôi nhiệt độ của chất lỏng

A. luôn tăng                         C. không hề thay đổi

          B. luôn giảm                        D. vừa tăng vừa giảm

Câu 6:  Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không liên quan đến sự đông đặc?

        A. Tuyết rơi                                                C. Làm đá trong tủ lạnh

        B. Rèn thép trong lò rèn.                            D. Đúc tượng đồng.

Câu 7:  Khi nói về tốc độ bay hơi của chất lỏng, câu kết luận không đúng là:

 1. Nhiệt độ của chất lỏng càng cao thì sự bay hơi xảy ra càng nhanh.
 2. Mặt thoáng càng rộng, bay hơi càng nhanh.
 3. Khi có gió, sự bay hơi xảy ra nhanh hơn.
 4. Khối lượng chất lỏng càng lớn thì sự bay hơi càng chậm.

Câu 8:  Nước đựng trong cốc bay hơi càng nhanh khi

 1. nước trong cốc càng nhiều.                    C. nước trong cốc càng nóng.
 2. nước trong cốc càng ít.                            D. nước trong cốc càng lạnh.

Câu 9:  Mây được tạo thành từ

A. nước bay hơi                                       C. nước đông đặc

B. khói                                                      D. hơi nước ngưng tụ

Câu 10: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Ngưng tụ là hiện tượng không thể quan sát được bằng mắt thường

B. Hiện tượng ngưng tụ hơi nước là quá trình ngược lại của sự bay hơi

C. Hơi nước gặp lạnh thì ngưng tụ lại thành giọt nước.

D. Sương mù vào sáng sớm là hiện tượng ngưng tụ hơi nước

Câu 11: Sự ngưng tụ là sự chuyển từ

          A.thể rắn sang thể lỏng                      C.thể hơi sang thể lỏng

 B. thể lỏng sang thể rắn                      D.thể lỏng sang thể hơi

Câu 12:  Nước đông đặc ở nhiệt độ

  A. 00C.                                 C. – 100C.      

   B. 1000C.                             D. 100C.

B. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1: ( 2 điểm)

 a) Hãy nêu kết luận về sự nở vì nhiệt của chất rắn?

b) Thế nào là sự bay hơi, sự ngưng tụ?

Câu 2: ( 2 điểm)

Hãy phân biệt sự giống và khác nhau giữa sự bay hơi và sự sôi

Câu 3: ( 2 điểm)

a) Tại sao vào mùa nóng cây rụng lá ?Tại sao ở những vùng sa mạc lá cây thường có dạng hình gai?

b) Hãy giải thích sự tạo thành giọt nước đọng trên lá cây vào ban đêm?

Câu 4: (1 điểm) Tại sao khi rót đột ngột nước sôi vào cốc thủy tinh có thành dày thì cốc dễ bị vỡ?


----- Hết đề 7 -----

=> Đáp án Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 6 số 7

 A. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Đáp án

C

D

D

A

C

B

D

C

D

A

C

A

Điểm

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

 

B. PHẦN TỰ LUẬN ( 7 điểm)

Câu

Nội dung đáp án

Điểm

13

(2 điểm)

a) - Chất rắn nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi.

Các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.

b) Sự chuyển từ thể lỏng sang thể hơi gọi là sự bay hơi.

Sự chuyển từ thể hơi sang thẻ lỏng gọi là sự ngưng tụ.

0,5

0,5

0,5

0,5

 

 

14

(2 điểm)

- Giống nhau: Giữa sự bay hơi và sự sôi đều chuyển từ thể lỏng sang thể khí

- Khác nhau: Sự bay hơi chỉ xảy ra trên bề mặt của chất lỏng và ở bất kì nhiệt độ nào còn sự sôi là sự bay hơi xảy ra cả trong lòng lẫn trên  mặt thoáng của chất lỏng và ở một nhiệt độ xác định

1,0

0,5

0,5

15

(2điểm)

 1. Cây rụng lá vào mùa nắng để hạn chế sự bay hơi nước.

Ở  những vùng sa mạc lá cây thường có dạng hình gai để giảm diện tích thoát nước.

b)  Hơi nước trong không khí ban đêm gặp lạnh, ngưng tụ thành các giọt đọng trên lá.

0,5

0,5

 

1,0

16

(1điểm)

Khi ta rót đột ngột nước sôi vào thành cốc dày, thành thủy tinh phía bên trong tăng nhiệt độ đột ngột lên cao làm cho thành bên trong giãn nở vì nhiệt nhiều.

Trong khi đó, do không tiếp xúc trực tiếp với nước sôi nên thành bên ngoài có nhiệt độ thấp hơn nhiều so với thành bên trong do đó dãn nở vì nhiệt ít hơn.

Hai thành cốc giãn nở vì nhiệt  không đều nhau nên cốc bị vỡ

0,5

 

 

 

0,25

 

0,25

 

----- Hết đáp án đề thi 7 -----

Tổng hợp Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 6 chọn lọc

- Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 6 Đề số 1
- Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 6 Đề số 2
- Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 6 Đề số 3
- Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 6 Đề số 4

Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 6 có đáp án

de thi hoc ki 2 mon vat ly lop 6

Tải đề thi học kì 2 Lý 6 có ma trận có đáp án

Xem thêm:

- Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6
- Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6

Thông qua đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 6 trên đây, hy vọng các bạn học sinh nâng cao kiến thức, từ đó chuẩn bị tốt bài thi.


Liên kết tải về - [165 KB]

Bấm vào [Link File] để tải về phần mềm, hoặc tải phiên bản phù hợp phía dưới

Liên kết dự phòng:Bài viết liên quan

 Thông tin giới thiệu, hướng dẫn sử dụng phần mềm Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 6 được biên soạn nhằm giúp bạn có thêm thông tin tham khảo, việc daoloat đề thi học kì 2 môn vật lý lớp 6 là hoàn toàn miễn phí, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".

Các phiên bảnHướng dẫn

   Tải về

Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 6 Đề số 4


Phần mềm Liên quan & Tương tự
Bấm vào file dưới
Để cài phần mềm


 Mùa hè tới rồi muốn so sánh giá tìm điều hòa giá rẻ nhất thị trường hãy dùng TopGia để so sanh gia có nhiều mẫu dieu hoa để so sanh sanh, xem dieu hoagiá rẻ để so sánh giá