Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân Mẫu số 08/UQ-QTT-TNCN

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản Mẫu số 08/UQ-QTT-TNCN (bản chuẩn) của phần mềm Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân được cập nhật vào 28/10/2022

Thông tin về Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Mô tả: Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế cá nhân mới nhất

Phần mềm do Sưu tầm phát hành, có dung lượng 503 KB, có 1608 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows All

Phiên bản hiện tại: Mẫu số 08/UQ-QTT-TNCN

Các chức năng của Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân
 Phiên bản Mẫu số 08/UQ-QTT-TNCN của phần mềm Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".