JAlbum  20.1

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Phiên bản 20.1 đã cũ. Phần mềm JAlbum đã có phiên bản mới 28.1 tìm và tải về tại đây >> JAlbum

Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản 20.1
CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 20.1 (bản chuẩn) của phần mềm JAlbum được cập nhật vào 14/05/2020

Thông tin về JAlbum

Mô tả: Tạo Album ảnh cho Website

Phần mềm do JAlbum AB phát hành, có dung lượng 101.7 MB, có 341979 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows 95/98/Me/NT/2000/XP/Vista/7

Phiên bản hiện tại: 20.1

Các chức năng của JAlbum
 Phiên bản 20.1 của phần mềm JAlbum được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự JAlbum

Top download
  1. Đang tổng hợp...