My Chicken Cho Android

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:
Phiên bản Cho Android đã cũ. Phần mềm My Chicken đã có phiên bản mới Cho iPhone tìm và tải về tại đây >> My Chicken

Danh mục: Game > Game Mobile > My Chicken

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản Cho Android (bản chuẩn) của phần mềm My Chicken được cập nhật vào 19/02/2020

Thông tin về My Chicken

Mô tả: Game nuôi và chăm sóc gà con

Phần mềm do Frojo phát hành, có dung lượng 100 MB, có 1056 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Android

Phiên bản hiện tại: Cho Android

Các chức năng của My Chicken
 Phiên bản Cho Android của phần mềm My Chicken được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".

Phần mềm tương tự My Chicken