Paradise Day cho Android

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm


CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản cho Android (bản chuẩn) của phần mềm Paradise Day được cập nhật vào 20/11/2017

Thông tin về Paradise Day

Mô tả: Game mô phỏng quản lý đảo thiên đường

Phần mềm do Foranj phát hành, có dung lượng 23,7 MB, có 1221 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows 10/Windows 10 Mobile

Phiên bản hiện tại: cho Android

Các chức năng của Paradise Day
 Phiên bản cho Android của phần mềm Paradise Day được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Paradise Day