Photoshop PSD Repair 2.0

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:

Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản 2.0

Khôi phục các file PSD

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 2.0 (bản chuẩn) của phần mềm Photoshop PSD Repair được cập nhật vào 04/09/2013

Thông tin về Photoshop PSD Repair

Mô tả: Khôi phục các file PSD

Phần mềm do Stellar Information Technology Pvt. Ltd phát hành, có dung lượng 3.2 MB, có 5136 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows XP/Vista/7

Phiên bản hiện tại: 2.0

Các chức năng của Photoshop PSD Repair
 Phiên bản 2.0 của phần mềm Photoshop PSD Repair được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Photoshop PSD Repair