Simple System Monitor Cho Android

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản Cho Android (bản chuẩn) của phần mềm Simple System Monitor được cập nhật vào 24/07/2019

Thông tin về Simple System Monitor

Mô tả: Theo dõi sử dụng CPU, giám sát hoạt động Android

Phần mềm do Darshan Parajuli phát hành, có dung lượng 100 MB, có 1341 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Android

Phiên bản hiện tại: Cho Android

Các chức năng của Simple System Monitor
 Phiên bản Cho Android của phần mềm Simple System Monitor được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Simple System Monitor

  • TaskExplorer 3/5 Giám sát các ứng dụng đang hoạt động
  • MyPhoneExplorer 3/5 Giám sát điện thoại Sony Ericsson từ máy tính
Top download
  1. SnapTik
  2. Laban Key