Snapseed cho Android

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:
Phiên bản cho Android đã cũ. Phần mềm Snapseed đã có phiên bản mới cho iPhone tìm và tải về tại đây >> Snapseed

Danh mục: Ứng dụng iOS > Snapseed

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản cho Android (Beta) của phần mềm Snapseed được cập nhật vào 28/06/2018

Thông tin về Snapseed

Mô tả: Sửa ảnh, lọc ảnh, xử lý ảnh đen trắng

Phần mềm do Google LLC phát hành, có dung lượng 81.4 MB, có 30 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Android, iOS

Phiên bản hiện tại: cho Android

Các chức năng của Snapseed
 Phiên bản cho Android của phần mềm Snapseed được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Snapseed

  • Pomelo Camera 3/5 Chỉnh sửa ảnh, thêm bộ lọc ảnh
  • Z Camera 3/5 Ứng dụng chỉnh sửa ảnh miễn phí, tạo bộ lọc ảnh trực tiếp
Top download
  1. Đang tổng hợp...