Telegram Fast cho Android

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản cho Android (Beta) của phần mềm Telegram Fast được cập nhật vào 04/09/2018

Thông tin về Telegram Fast

Mô tả: Hỗ trợ gửi file, thêm biểu tượng cảm xúc độc đáo cho Telegram

Phần mềm do Dark Dev phát hành, có dung lượng 20 MB, có 1033 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Android

Phiên bản hiện tại: cho Android

Các chức năng của Telegram Fast
 Phiên bản cho Android của phần mềm Telegram Fast được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Telegram Fast