Warcraft 3 Full

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:
Phiên bản Full đã cũ. Phần mềm Warcraft 3 đã có phiên bản mới 1.23e tìm và tải về tại đây >> Warcraft 3

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản Full (bản chuẩn) của phần mềm Warcraft 3 được cập nhật vào 29/03/2021

Thông tin về Warcraft 3

Mô tả: Game chiến tranh giữa các chủng tộc

Phần mềm do Blizzard Entertainment phát hành, có dung lượng 862 MB, có 1416885 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows XP/Vista/7/8/10/11

Phiên bản hiện tại: Full

Các chức năng của Warcraft 3
 Phiên bản Full của phần mềm Warcraft 3 được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Warcraft 3