WhatsApp cho Windows 10

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Phiên bản cho Windows 10 đã cũ. Phần mềm WhatsApp đã có phiên bản mới 2.2304.7.0 32bit tìm và tải về tại đây >> WhatsApp

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản cho Windows 10 (bản chuẩn) của phần mềm WhatsApp được cập nhật vào 02/11/2017

Thông tin về WhatsApp

Mô tả: Phần mềm chat, trò chuyện video an toàn

Phần mềm do WhatsApp Inc phát hành, có dung lượng 153 MB, có 221422 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows/ iOS/ Android/ Winphone

Phiên bản hiện tại: cho Windows 10

Các chức năng của WhatsApp
 Phiên bản cho Windows 10 của phần mềm WhatsApp được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự WhatsApp