XPS Viewer 1.1

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm


Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản 1.1
CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 1.1 (bản chuẩn) của phần mềm XPS Viewer được cập nhật vào 26/05/2011

Thông tin về XPS Viewer

Mô tả: Xem và in file XPS

Phần mềm do Dolphin Futures phát hành, có dung lượng 1.1 MB, có 1596 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows

Phiên bản hiện tại: 1.1

Các chức năng của XPS Viewer
 Phiên bản 1.1 của phần mềm XPS Viewer được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự XPS Viewer