Dev Hound 2.44

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

 
Advertisements:

Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản 2.44

- Nâng cao giám sát các dự án Website

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 2.44 (bản chuẩn) của phần mềm Dev Hound được cập nhật vào 19/05/2013

Thông tin về Dev Hound

Mô tả: Quản lý dự án trên Web

Phần mềm do Nexus Concepts phát hành, có dung lượng 2.5 MB, có 60663 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows 95/NT/98/Me/2000/XP/2003/Vista/7

Phiên bản hiện tại: 2.44

Các chức năng của Dev Hound
 Phiên bản 2.44 của phần mềm Dev Hound được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Dev Hound

 Website tìm giá rẻ nhất thị trường web so sanh có nhiều mẫu hàng hóa giá rẻ để so sánh giá