Disk Drill 2.0.0.285

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

 
Advertisements:

Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản 2.0.0.285
CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 2.0.0.285 (bản chuẩn) của phần mềm Disk Drill được cập nhật vào 05/12/2016

Thông tin về Disk Drill

Mô tả: Khôi phục dữ liệu hiệu quả

Phần mềm do Cleverfiles phát hành, có dung lượng 15.6 MB, có 24994 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows XP , Windows Vista , Windows 7 , Windows 8 , Windows 10

Phiên bản hiện tại: 2.0.0.285

Các chức năng của Disk Drill
 Phiên bản 2.0.0.285 của phần mềm Disk Drill được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Disk Drill

 Website tìm giá rẻ nhất thị trường web so sanh có nhiều mẫu hàng hóa giá rẻ để so sánh giá