CPU Z cho Android APK

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản APK (bản chuẩn) của phần mềm CPU Z cho Android được cập nhật vào 11/04/2023

Thông tin về CPU Z cho Android

Mô tả: Theo dõi phần cứng thiết bị Android

Phần mềm do CPUID phát hành, có dung lượng 100 MB, có 1414 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Android

Phiên bản hiện tại: APK

Các chức năng của CPU Z cho Android
 Phiên bản APK của phần mềm CPU Z cho Android được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự CPU Z cho Android

  • Tmonitor 3/5 Quản lý hoạt động của CPU
  • Daphne 3,6/5 Giám sát sử dụng CPU và bộ nhớ
Top download
  1. SnapTik
  2. Laban Key