DiskDigger photo recovery cho Android

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:
Phiên bản cho Android đã cũ. Phần mềm DiskDigger photo recovery đã có phiên bản mới 2024 tìm và tải về tại đây >> DiskDigger photo recovery

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản cho Android (bản chuẩn) của phần mềm DiskDigger photo recovery được cập nhật vào 26/04/2017

Thông tin về DiskDigger photo recovery

Mô tả: Khôi phục file ảnh bị xóa cho điện thoại

Phần mềm do Defiant Technologies, LLC phát hành, có dung lượng 50 MB, có 30 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Android 4.4 trở lên

Phiên bản hiện tại: cho Android

Các chức năng của DiskDigger photo recovery
 Phiên bản cho Android của phần mềm DiskDigger photo recovery được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự DiskDigger photo recovery