Download iOS 15.5 Cho iPad

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản Cho iPad (bản chuẩn) của phần mềm Download iOS 15.5 được cập nhật vào 19/05/2022

Thông tin về Download iOS 15.5

Mô tả: Hệ điều hành cho iPhone, iPad, iPod Touch

Phần mềm do Apple phát hành, có dung lượng 5.7 GB, có 33 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: iOS

Phiên bản hiện tại: Cho iPad

Các chức năng của Download iOS 15.5
 Phiên bản Cho iPad của phần mềm Download iOS 15.5 được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Download iOS 15.5

  • iOS 13.1 3/5 Hệ điều hành cho iPhone, iPad, iPod touch
  • iOS 14.7 3/5 Hệ điều hành mới nhất cho iPhone, iPod touch, iPad
  • iOS 14Hệ điều hành cho điện thoại iPhone, iPad và iPod Touch
  • iOS 13.4Hệ điều hành cho iPhone, iPad, iPod Touch
  • iOS 15.2Hệ điều hành cho iPhone, iPad, iPod Touch
  • iOS 15.5Hệ điều hành cho iPhone, iPad, iPod Touch
  • iOS 15.4.1Hệ điều hành cho iPhone, iPad, iPod Touch
  • iOS 12.3Cập nhật hệ điều hành iOS mới nhất
  • iOS 14.4Bản cập nhật iOS cải thiện hiệu năng, thêm tính năng mới
  • iOS 14.6Phiên bản iOS sửa lỗi bảo mật