Google Form Web

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản Web (bản chuẩn) của phần mềm Google Form được cập nhật vào 24/06/2020

Thông tin về Google Form

Mô tả: Tạo biểu mẫu trực tuyến trên Google

Phần mềm do Google phát hành, có dung lượng 0 KB, có 1713 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows All

Phiên bản hiện tại: Web

Các chức năng của Google Form
 Phiên bản Web của phần mềm Google Form được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Google Form