iTaxViewer 2.2.7

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:
Phiên bản 2.2.7 đã cũ. Phần mềm iTaxViewer đã có phiên bản mới 2.3.1 tìm và tải về tại đây >> iTaxViewer

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 2.2.7 (bản chuẩn) của phần mềm iTaxViewer được cập nhật vào 22/03/2024

Thông tin về iTaxViewer

Mô tả: Đọc tờ khai thuế điện tử định dạng XML

Phần mềm do Tổng cục Thuế phát hành, có dung lượng 63.2 MB, có 5236795 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows

Phiên bản hiện tại: 2.2.7

Các chức năng của iTaxViewer
 Phiên bản 2.2.7 của phần mềm iTaxViewer được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".

Phần mềm tương tự iTaxViewer