Messenger Lite 6.0.0.8.255

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:
Phiên bản 6.0.0.8.255 đã cũ. Phần mềm Messenger Lite đã có phiên bản mới APK tìm và tải về tại đây >> Messenger Lite

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 6.0.0.8.255 (bản chuẩn) của phần mềm Messenger Lite được cập nhật vào 30/03/2018

Thông tin về Messenger Lite

Mô tả: Ứng dụng nhắn tin trên facebook

Phần mềm do Facebook phát hành, có dung lượng 7 MB, có 242372 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Android, iOS

Phiên bản hiện tại: 6.0.0.8.255

Các chức năng của Messenger Lite
 Phiên bản 6.0.0.8.255 của phần mềm Messenger Lite được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".

Phần mềm tương tự Messenger Lite

Top download
  1. Đang tổng hợp...