Messenger Lite APK

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản APK (Beta) của phần mềm Messenger Lite được cập nhật vào 03/05/2018

Thông tin về Messenger Lite

Mô tả: Ứng dụng nhắn tin trên facebook

Phần mềm do Facebook phát hành, có dung lượng 7 MB, có 242372 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Android, iOS

Phiên bản hiện tại: APK

Các chức năng của Messenger Lite
 Phiên bản APK của phần mềm Messenger Lite được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".

Phần mềm tương tự Messenger Lite

Top download
  1. Đang tổng hợp...