Mortal Kombat X Cho Android

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:
Phiên bản Cho Android đã cũ. Phần mềm Mortal Kombat X đã có phiên bản mới Cho iPhone tìm và tải về tại đây >> Mortal Kombat X

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản Cho Android (bản chuẩn) của phần mềm Mortal Kombat X được cập nhật vào 16/08/2019

Thông tin về Mortal Kombat X

Mô tả: Game hành động đối kháng Rồng Đen mới nhất

Phần mềm do Warner Bros phát hành, có dung lượng 32 GB, có 1039 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows XP/Vista/7/8/10

Phiên bản hiện tại: Cho Android

Các chức năng của Mortal Kombat X
 Phiên bản Cho Android của phần mềm Mortal Kombat X được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Mortal Kombat X

  • Naruto Mugen 3/5 Game hành động đối kháng phong cách Naruto
  • BlazBlue RR 3/5 Game hành động đối kháng hấp dẫn cho Android