Paint.NET Red ochre plugin

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:
Phiên bản Red ochre plugin đã cũ. Phần mềm Paint.NET đã có phiên bản mới 5.0.13 tìm và tải về tại đây >> Paint.NET

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản Red ochre plugin (bản chuẩn) của phần mềm Paint.NET được cập nhật vào 22/08/2016

Thông tin về Paint.NET

Mô tả: Chỉnh sửa ảnh, nâng cao chất lượng ảnh

Phần mềm do dotPDN phát hành, có dung lượng 87.3 MB, có 4904372 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows 11, Windows Server 2019/2022

Phiên bản hiện tại: Red ochre plugin

Các chức năng của Paint.NET
 Phiên bản Red ochre plugin của phần mềm Paint.NET được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Paint.NET