Photo! 3D Screensaver 1.2

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:

Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản 1.2

- Bổ sung nhiều mẫu vào Album ảnh theo phong cách 3D

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 1.2 (bản chuẩn) của phần mềm Photo! 3D Screensaver được cập nhật vào 02/10/2008

Thông tin về Photo! 3D Screensaver

Mô tả: Tạo Album ảnh theo phong cách 3D

Phần mềm do Pho to phát hành, có dung lượng 31.5 MB, có 109024 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows 2000/XP/Vista/7

Phiên bản hiện tại: 1.2

Các chức năng của Photo! 3D Screensaver
 Phiên bản 1.2 của phần mềm Photo! 3D Screensaver được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".

Phần mềm tương tự Photo! 3D Screensaver

Top download
  1. Đang tổng hợp...