Samsung Keyboard Cho Android

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản Cho Android (Beta) của phần mềm Samsung Keyboard được cập nhật vào 22/05/2019

Thông tin về Samsung Keyboard

Mô tả: Bàn phím điện thoại Samsung

Phần mềm do Samsung Electronics phát hành, có dung lượng 100 MB, có 1498 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Android

Phiên bản hiện tại: Cho Android

Các chức năng của Samsung Keyboard
 Phiên bản Cho Android của phần mềm Samsung Keyboard được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Samsung Keyboard

Top download
  1. SnapTik
  2. Laban Key