Windows 10 Update Switch Portable  2.0.0.569

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm


Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản 2.0.0.569
CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 2.0.0.569 (bản chuẩn) của phần mềm Windows 10 Update Switch Portable được cập nhật vào 10/05/2018

Thông tin về Windows 10 Update Switch Portable

Mô tả: Kiểm soát tính năng update của Windows 10

Phần mềm do Rizonesoft phát hành, có dung lượng 1.1 MB, có 1376 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows 10 • Windows 10 64 bit

Phiên bản hiện tại: 2.0.0.569

Các chức năng của Windows 10 Update Switch Portable
 Phiên bản 2.0.0.569 của phần mềm Windows 10 Update Switch Portable được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Windows 10 Update Switch Portable