YouTube TV cho Android

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:
Phiên bản cho Android đã cũ. Phần mềm YouTube TV đã có phiên bản mới cho Xbox One tìm và tải về tại đây >> YouTube TV

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản cho Android (bản chuẩn) của phần mềm YouTube TV được cập nhật vào 30/06/2017

Thông tin về YouTube TV

Mô tả: Xem và ghi lại video YouTube trên TV

Phần mềm do Google Inc phát hành, có dung lượng 22.1 MB, có 35 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: 5.0 and up

Phiên bản hiện tại: cho Android

Các chức năng của YouTube TV
 Phiên bản cho Android của phần mềm YouTube TV được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự YouTube TV

Top download
  1. SnapTik
  2. Laban Key