Davors PHP Editor 1.0.3.3

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

 
Advertisements:

Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản 1.0.3.3
- Bổ sung nhiều công cụ quản lý, chỉnh sửa PHP
CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 1.0.3.3 (bản chuẩn) của phần mềm Davors PHP Editor được cập nhật vào 21/08/2006

Thông tin về Davors PHP Editor

Mô tả: Thiết kế web bằng PHP

Phần mềm do Davor Pleskina phát hành, có dung lượng 938 KB, có 278184 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows 95/NT/98/Me/2000/XP

Phiên bản hiện tại: 1.0.3.3

Các chức năng của Davors PHP Editor
 Phiên bản 1.0.3.3 của phần mềm Davors PHP Editor được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Davors PHP Editor

 Website tìm giá rẻ nhất thị trường web so sanh có nhiều mẫu hàng hóa giá rẻ để so sánh giá