Văn bản - Tải miễn phí (150)Tất cả phần mềm trên Văn bản có phần mềm

Sắp xếp theo: Lượt tải Ngày cập nhật

  • Trang:
  Tên phần mềm Sắp xếp Tải về
Nghị định số 64/2010/NĐ CP - Về quản lý cây xanh đô thị
Nghị định số 64/2010/NĐ-CP được ban hành dựa trên luật tổ chức chính phủ, luật xây dựng, luật quy hoạch đô thị...nghị định này quy định về quản lý cây xanh tại các đô thị trên phạm vi toàn quốc và các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có liên quan đến quản lý cây xanh đô thị trên lãnh thổ Việt Nam phải tuân thủ theo quy định của Nghị định này.

Tags: download nghị định số 64-2010-NĐ-CP quản lý cây xanh đô thị down nghị định số 64 2010 nđ cp free download nghị định số 64 2010 nđ cp mien phi

Download
3514
Download
Quyết định số 900/QĐ UBND - Công bố Định mức dự toán duy trì công viên, cây xanh đô thị Thành phố Hà Nội
Quyết định số 900/QĐ-UBND công bố Định mức dự toán duy trì công viên, cây xanh đô thị Thành phố Hà Nội được ủy ban nhân dân thành phố hà nội ban hành, quyết này này được đưa ra dựa vào luật tổ chức hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân, nghị định số 31/2005/NĐ-CP, thông tư số 06/2008/TT-BXD....

Tags: download quyết định số 900-QĐ-UBND Định mức dự toán duy trì công viên và cây xanh đô thị Thành phố Hà Nội download quyết định số 900 qđ ubnd miễn phí tải quyết định số 900 qđ ubnd free

Download
9504
Download
Thông tư 16/2012/TT BTNMT - Đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản
Thông tư 16/2012/TT-BTNMT là một trong những văn bản pháp luật do bộ tài nguyên và môi trường ban bố, thông tư này quy định chi tiết về thẩm định đề án thăm dò khoáng sản, thẩm định, phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản, nghiệm thu kết quả thực hiện đề án đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo, văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản.

Tags: download thông tư 16-2012-TT-BTNMT đề án thăm dò khoáng sản download thông tư 16 2012 tt btnmt miễn phí tải thông tư 16 2012 tt btnmt free

Download
17758
Download
Thông tư số 12/2011/TT BTNMT - Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Quản lý chất thải nguy hại
Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại là một văn bản pháp luật được ban hành căn cứ vào luật luật bảo vệ môi trường, nghị định số 80/2006/NĐ-CP, nghị định số 21/2008/NĐ-CP, nghị định số 59/2007/NĐ-CP, nghị định số 117/2009/NĐ-CP, nghị định số 25/2008/NĐ-CP, nghị định số 81/2007/NĐ-CP....

Tags: tải thông tư số 12-2011-TT-BTNMT quy định về quản lý chất thải nguy hại tải thông tư số 12 2011 tt btnmt mới nhất download thông tư số 12 2011 tt btnmt free

Download
2551
Download
Thông tư số 28/2011/TT BTNM - Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường không khí xung quanh và tiếng ồn
Đây là một văn bản pháp luật do bộ tài nguyên và môi trường ban hành nhằm quy định về quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường không khí xung quanh và tiếng ồn, gồm: xác định mục tiêu quan trắc, thiết kế chương trình quan trắc và thực hiện chương trình quan trắc.

Tags: download thông tư số 28-2011-TT-BTNMT kỹ thuật quan trắc môi trường không khí xung quanh và tiếng ồn download thông tư số 28 2011 tt btnm miễn phí thông tư số 28 2011 tt btnm lastest version

Download
11248
Download
Nghị định số 30/2012/NĐ CP - Nghị định số 30/2012/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện
Nghị định số 30/2012/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện được chính phủ ban bố quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện thành lập tại Việt Nam.

Tags: tải nghị định số 30-2012-NĐ-CP nghị định về tổ chức của quỹ xã hội down nghị định số 30 2012 nđ cp free download nghị định số 30 2012 nđ cp mien phi

Download
3358
Download
Nghị định số 92/2012/NĐ CP - Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo
Được chính phủ ban hành và thông qua, nghị định số 92/2012/NĐ-CP quy định về hoạt động tín ngưỡng; về tổ chức tôn giáo; hoạt động tôn giáo của tín đồ, nhà tu hành, chức sắc và tổ chức tôn giáo; trách nhiệm của cơ quan Nhà nước trong việc quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.

Tags: nội dung nghị định số 92-2012-NĐ-CP quy định chi tiết về Pháp lệnh tín ngưỡng down nghị định số 92 2012 nđ cp free download nghị định số 92 2012 nđ cp mien phi

Download
11535
Download
Quyết định 293/2013/QĐ TTg - Hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo
Quyết định 293/2013/QĐ-TTg được thủ tướng chính phủ thông qua nhằm hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo.

Tags: tải quyết định 293-2013-QĐ-TTg nội dung quyết định 293-2013-QĐ-TTg down quyết định 293 2013 qđ ttg free download quyết định 293 2013 qđ ttg mien phi

Download
14894
Download
Quyết định 498/2013/QĐ TTg - Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020
Quyết định 498/2013/QĐ-TTg được thủ tướng chính phủ ban hành nhằm hỗ trợ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020, quyết định được dựa vào luật tổ chức chính phủ và quyết định số 800/QĐ-TTg.

Tags: nội dung quyết định 498-2013-QĐ-TTg chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 down quyết định 498 2013 qđ ttg free download quyết định 498 2013 qđ ttg mien phi

Download
8514
Download
Quyết định số 2351/QĐ TTG - Phê duyệt chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020
Quyết định số 2351/QĐ-TTG phê duyệt chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 dựa vào luật tổ chức chính phủ, luật bình đẳng giới, nghị định số 70/2008/NĐ-CP, nghị định số 48/2009/NĐ-CP... phê duyệt chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020.

Tags: tải quyết định số 2351-QĐ-TTG phê duyệt chiến lược quốc gia về bình đẳng giới download quyết định số 2351 qđ ttg miễn phí tải quyết định số 2351 qđ ttg free

Download
11952
Download 
Website liên kết bán hàng So sánh Có nhiều hàng hóa đa dạng như tủ nhựa hay điện thoại tủ nhựa và điện thoại samsung
Ứng dụng Mobile liên quan

 Mùa hè tới rồi muốn so sánh giá tìm điều hòa giá rẻ nhất thị trường hãy dùng TopGia để so sanh gia có nhiều mẫu dieu hoa để so sanh sanh, xem dieu hoagiá rẻ để so sánh giá