Altarsoft Image Viewer 1.11

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:

Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản 1.11

Xem, quản lý hình ảnh

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 1.11 (bản chuẩn) của phần mềm Altarsoft Image Viewer được cập nhật vào 29/08/2011

Thông tin về Altarsoft Image Viewer

Mô tả: Xem, quản lý hình ảnh

Phần mềm do Aleksei Taranov phát hành, có dung lượng 1.2 MB, có 7650 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows 98/Me/NT/2000/XP/Vista/Server 2008/7

Phiên bản hiện tại: 1.11

Các chức năng của Altarsoft Image Viewer
 Phiên bản 1.11 của phần mềm Altarsoft Image Viewer được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".

Phần mềm tương tự Altarsoft Image Viewer