Battle of Chess Cho Android

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:

Danh mục: Game > Game Mobile > Battle of Chess

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản Cho Android (bản chuẩn) của phần mềm Battle of Chess được cập nhật vào 16/12/2020

Thông tin về Battle of Chess

Mô tả: Game cờ vua rèn luyện trí tuệ trên mobile

Phần mềm do battleofchess.com phát hành, có dung lượng 84 MB, có 76 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Android 5.0 and up

Phiên bản hiện tại: Cho Android

Các chức năng của Battle of Chess
 Phiên bản Cho Android của phần mềm Battle of Chess được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Battle of Chess

  • Checkers 4/5 Game chơi cờ trí tuệ
  • Chess 7 4/5 Game chơi cờ trí tuệ