download Mẫu biên bản lấy ý kiến tập thể lao động về nội dung thỏa ước lao động tập thể 2022

Mẫu biên bản lấy ý kiến tập thể lao động về nội dung thỏa ước lao động tập thể

 2022

Download Mẫu biên bản lấy ý kiến tập thể lao động về nội dung thỏa ước lao động tập thể - Biên bản lấy ý kiến về vấn đề lao động tập thể

Lê Thị Thuỷ  cập nhật: 30/12/2021

Biên bản lấy ý kiến tập thể lao động về nội dung thỏa ước lao động tập thể được sử dụng trong tất cả các doanh nghiệp sử dụng lao động với nội dung ghi lại những ý kiến đóng góp của tập thể về việc đề ra những thỏa ước lao động trong tập thể, bẫu biên bản lấy ý kiến tập thể lao động về nội dung thỏa ước lao động tập thể thể hiện sự tôn trọng cá nhân và tập thể trong việc thực hiện quyền lợi của người lao động.


Thỏa ước lao động tập thể là gì, được xây dựng như thế nào?

"Thỏa ước lao động tập thể là văn bản thoả thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động về các điều kiện lao động mà hai bên đã đạt được thông qua thương lượng tập thể" , thỏa ước này có thể có sẵn đối với từng doanh nghiệp, tuy nhiên trong từng thời kỳ có thể nó sẽ phải thay đổi cho phù hợp với luật lao động nói chung và đặc thù của từng doanh nghiệp nói riêng. Việc tạo ra thỏa ước lao động tập thể sẽ phải có sự đóng góp của tập thể để tạo ra những quy định đảm bảo quyền lợi của người lao động, biên bản lấy ý kiến tập thể lao động về nội dung thỏa ước lao động tập thể sẽ ghi lại những đóng góp này.

 

Biên bản lấy ý kiến tập thể lao động về nội dung thỏa ước lao động tập thể
Download Biên bản lấy ý kiến tập thể lao động về nội dung thỏa ước lao động tập thể - Phần mềm

 

Thỏa ước lao động tập thể khác với hợp đồng lao động, bạn nên phân biệt hai khái niệm này bởi thỏa ước lao động tập thể dành cho tập thể, bắt buộc từng cá nhân phải tuân thủ, còn hợp đồng lao động dành cho từng cá nhân, bắt buộc tập thể phải tôn trọng. Những ý kiến đóng góp cho doanh nghiệp trong việc quản lý người lao động sẽ là những ý kiến dựa trên thực tế, thiết thực không phải là những vấn đề xa vời, và mục đích chung vẫn là đảm bảo quyền lợi cho cả tập thể.

Biên bản lấy ý kiến tập thể lao động về nội dung thỏa ước lao động tập thể thể hiện sự tôn trọng người lao động

Biên bản lấy ý kiến tập thể lao động về nội dung thỏa ước lao động tập thể là một trong những biên bản lấy ý kiến tập thể lao động được sử dụng rất phổ biến trong các doanh nghiệp. Mọi người có thể lưu lại biên bản này để sử dụng ngay khi cần thiết và tiết kiệm đáng kể thời gian soạn thảo.

Khi có vấn đề chung cần thỏa thuận và lấy ý kiến biểu quyết của các nhân viên trong tập thể thì mọi người thường sử dụng các biên bản lấy ý kiến tập thể lao động để tổng kết phương án giải quyết theo số đông. Khi cần đưa ra các ý kiến về thỏa ước lao động tập thể thì mọi người có thể sử dụng mẫu biên bản lấy ý kiến tập thể lao động về nội dung thỏa ước lao động tập thể và điền các thông tin của đơn vị mình sao cho chính xác với thực tế.

Bất cứ một doanh nghiệp công ty nào cũng phải có một mẫu nội quy lao động chung, trong đó đề cập đến những quy định mà tập thể đó cần thực hiện, tuy nhiên để hình thành được mẫu nội quy lao động công ty được thống nhất, có sự đồng tình nhất trí cao thì trước hết phải lấy ý kiến tập thể.

Các nội dung chính trong biên bản lấy ý kiến tập thể lao động về nội dung thỏa ước lao động tập thể bao gồm tổng số lượng công nhân viên và lao động trong doanh nghiệp, phương thức lấy ý kiến là gì, số lượng người được lấy ý kiến, số người tán thành là bao nhiêu % và số người không tán thành là bao nhiêu phần trăm. Trong đó phương thức lấy ý kiến sẽ bao gồm 2 hình thức chính là thông qua chữ ký hoặc thông qua biểu quyết. Các nội dung không tán thành là gì cũng phải kê khai cụ thể.

Khi đã thống nhất được các nội quy, những cá nhân nào vi phạm nội quy sẽ phải nhận mẫu biên bản xử lý vi phạm kỷ luật lao động trong đó sẽ xử lý theo các mức độ vi phạm nặng nhẹ khác nhau, mẫu biên bản xử lý vi phạm kỷ luật lao động sẽ do bên công ty lập trong đó lấy lời tường trình cụ thể của người lao động.

Trong các doanh nghiệp không chỉ có các biên bản lấy ý kiến tập thể lao động về nội dung thỏa ước lao động tập thể mới thường xuyên sử dụng mà còn có rất nhiều các biểu mẫu hành chính khác như đơn xin nghỉ phép, đơn xin chuyển công tác… Trong trường hợp người lao động có việc cần xin nghỉ thì cần tuân thủ đúng quy định về lao động là làm đơn xin nghỉ phép gửi lên cấp trên. Còn trong trường hợp các bạn muốn xin chuyển công tác thì mẫu đơn xin chuyển công tác là biểu mẫu các bạn cần sử dụng đến.


Liên kết tải về - [211 KB]

Bấm vào [Link File] để tải về phần mềm, hoặc tải phiên bản phù hợp phía dưới

Liên kết dự phòng:Bài viết liên quan

Mẫu biên bản lấy ý kiến tập thể lao động về nội dung thỏa ước lao động tập thể - Kho hình ảnh
 Thông tin giới thiệu, hướng dẫn sử dụng phần mềm Mẫu biên bản lấy ý kiến tập thể lao động về nội dung thỏa ước lao động tập thể được biên soạn nhằm giúp bạn có thêm thông tin tham khảo, việc daoloat mẫu biên bản lấy ý kiến tập thể lao động về nội dung thỏa ước lao động tập thể là hoàn toàn miễn phí, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".

Các phiên bảnHướng dẫn

   Tải về

Mẫu biên bản lấy ý kiến tập thể lao động về nội dung thỏa ước lao động tập thể 2022

Bấm vào file dưới
Để cài phần mềm