CLICKER 1.0.6323.23768 beta

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:

Danh mục: TIỆN ÍCH KHÁC > CLICKER

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 1.0.6323.23768 beta (bản chuẩn) của phần mềm CLICKER được cập nhật vào 21/09/2017

Thông tin về CLICKER

Mô tả: Phần mềm ghi lại thao tác chuột

Phần mềm do Clicker1 phát hành, có dung lượng 1.1 MB, có 316 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows XP/Vista/7/8/10

Phiên bản hiện tại: 1.0.6323.23768 beta

Các chức năng của CLICKER
 Phiên bản 1.0.6323.23768 beta của phần mềm CLICKER được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự CLICKER