DeleteOnClick 

Phiên bản đã cũ. Phần mềm DeleteOnClick đã có phiên bản mới 2.6.4.0 beta tìm và tải về tại đây >> DeleteOnClick

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản () của phần mềm DeleteOnClick được cập nhật vào

Thông tin về DeleteOnClick

Mô tả: Xóa file, xóa dữ liệu hoàn toàn

Phần mềm do 2BrightSparks phát hành, có dung lượng 3.9 MB, có 133056 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows XP/Vista/7/8

Phiên bản hiện tại:

Các chức năng của DeleteOnClick
 Phiên bản của phần mềm DeleteOnClick được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự DeleteOnClick